אחדות המדע והרוח – חלק 4


מאת המתקשרת נועם קורל גלעד

בשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החכמה”/רדיו “החיים הטובים”

(מתוך תוכנית מס’ 25, ששודרה ביום 8.9.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

נועם ועמיחי: תוכנית זו הינה המשך לתוכניות הקודמות, מס’ 22-24, העוסקות בנושא אחדות המדע והרוח. בתוכנית זו נשאל מספר שאלות שהתעוררו בנושא זה, ונשים דגש על הדנ”א.

מלכיאל, נציג אדוני הקרמה

מהי המהות של הדנ”א מנקודת מבטכם?

שלום לכם, יקרים. עבורנו הדנ”א הוא תמונה שלמה ועגולה, הכוללת בתוכה את כל המידע אשר נוצר וייווצר. כלומר, הדנ”א הוא הספרייה הביולוגית הגדולה ביותר הקיימת בגוף האדם ובגוף החי. היא אוצרת בתוכה ידע הקשור לגלגולים של אותו אדם, ידע הקשור לגלגולים אחרים, לקחים אחרים. היא אוצרת בתוכה ידע הקשור לחיים עצמם, למנגנונים של חיים ומוות הקיימים בתוך התאים עצמם. היא אוצרת בתוכה ידע עמוק אשר נלמד במהלך חיים שלמים, במקומות אחרים, בכוכבים אחרים.

הדנ”א של האדם או של החי אוצר בתוכו את כל הידע הקיים ביקום. ניתן לומר כי שהדנ”א, כפי שאתם רואים אותו בעיניכם, הינו די מוגבל ומעוות ביחס לתמונה האמיתית השלמה שלו. כיום, במדע הרגיל, רואים את הדנ”א כשני סלילים השלובים זה בזה באמצעות קשרים כימיים ופעילות חשמלית, היוצרים את כל מה שקשור לידע של בניית גוף האדם, חיי האדם, מחלות, גנטיקה וכיו”ב.

אך עליכם לדעת כי מנקודת המבט שלנו, הדנ”א מסועף הרבה יותר. קיימים מספר סלילים נוספים של דנ”א שטרם הצלחתם לראותם בעיניכם הרגילות, וטרם הצלחתם לבנות מכשירים המתאימים לזיהויים. סלילים אלה הינם אלקטרו-מגנטים. הם אינם נראים לעין, כיוון שהרטט שלהם גבוה מהרטט של שלושת הממדים, ולכן לא ניתן לראותם בצורה רגילה.

סלילים אלו מחברים את התמונה העמוקה, הגדולה, הקשורה לנשמה עצמה הנתונה באותו גוף, ולכל ההקשרים והחיבורים שלה, שיש לה ושהיו לה עם נשמות אחרות, עם גלגולים אחרים, ועם כל היש.

בתקופות שונות של הבריאה השתנה מספרם של סלילי הדנ”א, כיוון שמספרם של הסלילים תלוי באופן עמוק גם ברמת ההתפתחות של הגזע האנושי שהתקיים באותה תקופה על פני כדור הארץ. למעשה, הן בתקופת למוריה, והן בתקופת אטלנטיס, כל החלק שקשור לסלילים הנוספים היה בכמות גבוהה הרבה יותר מכפי שהוא כיום. לאחר נפילת אטלנטיס, כחלק מהבחירה בין האלוהים והנשמות, הוחלט על צמצום מספר הסלילים, אך עדיין יש באפשרותכם, יקרים ואהובים, לשאוף ולהגיע להפעלת כל הסלילים המרכיבים את הדנ”א בגופכם, ולהבין כי באמצעות הפעלה זו, תוכלו באמת להיות אדם שלם ורב-ממדי, שיוכל להביא את כל איכויותיו אל עולם שלושת הממדים, וליישם את כל יכולותיו בעולם הזה.

במה שונה הדנ”א הקוסמי מהדנ”א האנושי, ובמה הוא דומה לו?

הדנ”א הקוסמי הוא דבר אחר. גם ברמה של הבריאה – כפי שדיברנו אתכם בעבר על רחם הבריאה, המונאד, והנשמה היוצאת מהמונאד – קיים דנ”א ברמות, בעוצמות, בממדים ובמרחבים שונים.

הדנ”א הקוסמי אוגר בתוכו את כל המידע ברמה הקוסמית. הוא קיים וקשור הן למונאד שממנו יצאה הנשמה, והן לנשמה עצמה בטרם נכנסה לגוף.

הוא כולל בתוכו את כל הפוטנציאלים האפשריים עבור הדנ”א האנושי, כאשר תבחר הנשמה להיכנס בגוף. כאשר קיים שיעור מסויים, חוזה נשמתי עמוק, שרוצים לעבוד עליו, לטפל בו ולשנותו, אזי פעמים רבות קיימת ההנחיה וההדרכה, להתבונן בדנ”א הקוסמי הקשור לאותו אדם, לאותה נשמה, ושם לעשות תהליך ריפוי מסוים, שינוי, ניתוק, או כל תהליך אחר שיעזור לנשמה להתחבר לחוזים חדשים שייטיבו עמה יותר, ושיקדמו אותה לקראת טובתה העליונה.

הדנ”א האנושי הוא בשר ודם. הוא מתפרק ברגע שהאדם עובר לעולם אחר, כאשר האדם מסיים את חייו, אך קוד רישום מסויים שלו נשאר בגוף הנשמתי של האדם, כאשר האדם עולה לממדים גבוהים יותר, ושם אותו קוד נרשם בדנ”א הנשמתי. כך שהדנ”א הנשמתי כולל בתוכו את הרישומים של הדנ”א האנושי של אותו אדם, מאז ועד עולם. משמע, מהפעם הראשונה שהאדם ירד לכדור הארץ, או לכוכב בתור יצור או הוויה שבחרו לרדת בתוך גוף כוכבי לכוכב אחר, ולעשות שם תפקיד מסוים. כלומר, הרישומים שבדנ”א הקוסמי כוללים את כל הרישומים שאי פעם נעשו עבור אותה נשמה, מהרגע שבו היא ירדה לגוף הפיזי.

הדנ”א הקוסמי כולל בתוכו גם תכונות שקשורות לעצמי האלוהי של האדם. וכידוע לכם, העצמי האלוהי של האדם אינו משתנה לעולם, כשם שגם המונאד אינו משתנה לעולם. גם הנשמה אינה משתנה מבחינת הזהות שלה, היא נותרת אותה נשמה. לעתים היא מקבלת מידע נוסף, לעתים היא חסרה במידע, לעתים היא פועלת בהשפעת האישיות, אך זהו כבר נושא אחר.

מלכיאל מוכר לנו גם כספרן של הספרייה המיוחדת הנמצאת בעיר האור “ירושלים של מעלה”, ושמכילה כמויות עצומות של ידע מגוון, וכן של “הרשומות האקאשיות”, שכוללות מידע עצום אודות הנשמה.

 האם ישנו קשר כלשהו בין שפת הקידוד של הרשומות האקאשיות הללו, לשפת הקידוד של הדנ”א?

לאמיתו של דבר, קיימים כלים שונים לקידוד הידע. כל התדרים והרטטים המוכרים לכם וצירופיהם, הינם דרכים לקידוד ידע. צליל, אור, צורה גיאומטרית, צירופי אותיות, צירופי תבניות – כל אלה דרכים וצורות לקידוד של מידע אנרגטי. הידע הטמון בדנ”א הקוסמי-האנושי, שקשור לנשמה מסויימת, הוא דנ”א הקשור לנשמה זו בלבד. המידע הקיים בספריה האקאשית, או המידע הקיים בספריה של ירושלים של מעלה, כולל בתוכו את המידע הנשמתי העמוק והגבוה ביותר, הקשור בעיקר לחוזים ושיעורים נשמתיים, אך לא רק בין נשמה זו ובין בוראה, וביננו (אדוני הקרמה), אלא גם בינה לבין כל הנשמות שהיו אי פעם קיימות, ואשר עוד תהיינה קיימות, אי פעם, הן בכדור הארץ והן בכוכבים אחרים.

הדנ”א כולל מידע עמוק שרלוונטי גם לאותם חיים מבחינה ביולוגית, וגם בהקשר למנגנונים שניתן להפעילם על מנת לעורר בנשמה החיה בתוך אותו גוף, את הזיכרונות העתיקים, העמוקים הקיימים בה לגבי ידע שצפון בתוכה.

המידע המאוחסן בספריה האקאשית ובספריה של ירושלים של מעלה, מדבר יותר על החוזים הנשמתיים הקיימים בין האדם לבורא ולאדוני הקרמה, על השיעורים, ועל הכלים שניתנים על מנת לעבור שיעורים אלה. כך, האמצעים שבהם מקודד הידע דומים, אך סוג המידע שונה, ורלוונטי בצורה שונה בהתאם לצורך.

כלומר, אם ברצונכם לדעת מהו החוזה הנשמתי של האדם, אתם יכולים לגשת לספרייה האקאשית או לספרייה של ירושלים של מעלה, בה ניתן החוזה הראשוני, שנוצר מהרגע שהנשמה עזבה בפעם הראשונה את הבורא, את המונאד. אך אם ברצונכם לעשות עבודה עמוקה הקשורה לשינוי החוזה הנשמתי, אזי תצטרכו לעשות עבודה גם ברמת הדנ”א הקוסמי, כיוון שהדנ”א הקוסמי כולל בתוכו גם את הידע של כל החוזים וגם של כל המנגנונים הקיימים בתוך הנשמה ובתוך האדם, על מנת לממש חוזים אלה. פעמים רבות כאשר נעשית פעולה מסויימת בדנ”א הקוסמי, נעשה הדבר על מנגנון מסויים שיש צורך להפעיל, או לדכא, או לשנותו אותו.

האם תוכל להרחיב אודות המנגנון הקיים בדנ”א ואשר מעורר את הזיכרונות, אותו הזכרת קודם לכן?  

אכן, יקרים, הנכם נושאים בתוככם תיבת אוצרות. אך כעת, כיוון שידע הקיים והנגיש עבורכם אינו רב דיו, הנכם משתמשים בידע מועט ביותר על מנת לפעול עם הדנ”א. הדנ”א הביולוגי הקיים בתוככם, כולל בתוכו מנגנונים שונים, שאם תהיו מודעים להם, ואם תלמדו כיצד להפעילם, תוכלו לשלוט הן באורך חייכם, הן בנושא הריפוי, הן בנושא המוות, והן בנושאי ההשמדה העצמית ובריאה מחודשת, כיוון שכל הידע הזה טמון בתוך הדנ”א שלכם, בחלקיקים קטנים המרכיבים אותו.

פעמים רבות קיים בתוככם מנגנון מסויים, שחלקכם מכירים אותו בצורה מוגבלת. זהו מנגנון הפועל פעמים רבות כמנגנון חיסוני, כאשר פולש לגוף גוף זר כגון חיידק. במקרה כזה, אותו מנגנון תוקף את הפולש ומנטרל אותו.

עליכם להבין כי בדנ”א עצמו קיימים מנגנונים שפועלים לשם השמדה עצמית, שיכולים לפעול כנגד תאים, למשל סרטניים, המתחילים להתפתח, ובכך למנוע זאת מבעוד מועד, בתחילת הדרך.

קיימים גם מנגנונים אחרים שיכולים להאט או להאיץ את קצב הזדקנות. קיימים מנגנונים אחרים, אשר כאשר גוף האדם מגיע למצב מסויים בו נשמת האדם בוחרת לעזוב את גופו, אזי יש ביכולתו להפעיל את אותם המנגנונים להשמדה עצמית, שיוכלו לאפשר לגופו להיכבות, ולנשמתו לצאת מגופו בקלות.

קיימים גם מנגנונים שונים של ריפוי. כאשר פורצת מחלה, אותם מנגנונים יכולים לזהות את המחלה ולנטרל אותה.

קיימים גם מנגנונים שונים של חלוקת תאים, שפועלים באופן טבעי, כאשר למשל מתפתח עובר. אך לעתים ישנם מצבים בהם יש צורך להפעיל מחדש מנגנון זה, לנטרל אותו, להפסיק אותו, או להשמידו במצבים מסויימים, למשל של התפתחות גידולים.

ולכן, אם היה בידכם, ויתכן שבקרוב מאד ייחשף הידע הזה עבורכם ועבור המדענים שבכם, אשר ידעו כיצד להשתמש בידע זה, אז תוכלו לשנות את איכות חייכם בעוצמות אדירות, ותוכלו להפעיל את הדנ”א שלכם בצורה העמוקה ביותר.

מנגנון נוסף שקיים בתוך הדנ”א הוא מנגנון ההיזכרות, שקשור בכל מיני תכונות, בכל מיני עוצמות, ידע ואיכויות שצברתם בחיים אחרים, בגלגולים אחרים. יש ביכולתכם, באמצעות הפעלת מנגנון זה, להפעיל מחדש את הכוחות, האיכויות, ולהביאם לידי ביטוי בחייכם האלה, בשלושת הממדים.

קיימים גם מנגנונים רבים נוספים בתוך הדנ”א, אך מפאת קוצר הזמן, בחרנו לפרוש בפניכם חלק קטן מתוכם.

לורד מלכיצדק

כיצד ניתן להביא את כל הפוטנציאל של הדנ”א האנושי לידי ביטוי מלא?

שלום לכם יקרים, כאן לורד מלכיצדק. על מנת להפוך לאדם שלם ומלא, ראשית עליכם לשנות דבר אחד, כה קטן, אך כה עמוק, את תפישתכם לגבי אנושיותכם. כיוון שתפישה זו מגבילה אתכם, ומראה אתכם בעיני עצמכם ובעיני סביבתכם, כברואים וכיצורים נטולי כח, פעמים רבות.

תכופות אתם מציגים את עצמכם, הן בפני עצמכם והן בפני סביבתכם, כיצורים הנתונים למשב הרוח, לגזירות גורל שאין באפשרותם לשנותן. פעמים רבות אתם רואים את עצמכם ככפופים וככנועים למחלות ולמוות, ככפופים וככנועים לכל מיני מצבי חיים שנכנסים לתוך חייכם ותודעתכם כשיעורים, שמטרתם לגרום לכם ללמוד ולצמוח מתוכם.

ראשית, עליכם להבין כי הנקודה הבסיסית הינה שינוי תודעתכם. לימדו להתבונן על עצמכם כהוויה בעלת עוצמה, רבת כח, רבת נוכחות, ורבת משמעות, הקיימת בעולם זה. כהוויה שקיבלה תפקיד מסויים, בעל משמעות עמוקה, ואשר נועדה לממשו באמצעות כל הווייתה, כל יכולותיה, כל איכויותיה, על פני שלושת הממדים, במטרה לעזור להם להשתנות ולהתקרב לקראת הממד החמישי.

שנית, עליכם להכיר בכך כי מה שהינכם רואים אינה האמת. כלומר, לפי ראייתכם המוגבלת, יש גבול ליכולת ההכלה, לאורך הזמן, לאורך החיים, אשר לכל אחד מתאי גופכם. על פי המדע הקיים ברשותכם, קיימים תאים מסוימים אשר אורך חייהם הינו שבע שנים, קיימים תאים מסויימים שאורך חייהם הינו ימים מספר בלבד, וקיימים תאים אחרים שמדובר בחודשים ספורים עד שהם מסיימים את תפקידם ומושמדים. כמו כן, קיימת בעיניכם ידיעה מוטעית, שטוענת כי עד גיל 25 מתפתחים כל התאים בגוף האדם, ובערך בגיל זה הוא מגיע לשיא פריחתו, ומגיל זה והלאה דועכים התאים שבתוכו, והוא נכנס מרצונו או שלא מרצונו לתהליך הזדקנות איטי.

אך עליכם להבין כי הדנ”א שאתם רואים הוא מוגבל, מוגבל בצורתו, מוגבל בכוחותיו, מוגבל בהווייתו. כיוון שהדנ”א האמיתי שכולל גופכם, הוא עוצמתי, אינסופי, רב כח, מאיר ונראה למרחוק. הדנ”א שקיים בתוככם מורכב משנים-עשר סלילים. אמנם, עדיין אין ביכולתכם להבחין בסלילים אלה. אך בעזרת תודעתכם והדמיון שאתם יכולים להפעיל מתוך התבוננות אל תוך הדנ”א, תוכלו לזהותם, גם אם תוכלו לזהותם כשרטוט עדין וכמעט בלתי נראה לעין, הנמצא בתוך נוזל התא, והנמצא בחיבור מסויים עם הדנ”א הפיזי הקיים בתוככם.

עליכם להבין כי רוב תפקידו של הדנ”א הפיזי שנמצא בתוככם אכן קשור להווייתכם הפיזית בגוף הנוכחי. אמנם, שני סלילים אלה ברובם מדברים על ההתפתחות, הזרימה, העבודה הכימית והחשמלית הנעשית בגופכם, במעבר הנוזלים בין תאי גופכם, על מנת לשמר את גופכם ברמת האיזון האופטימאלית ביותר הניתנת להיות. אך שאר הסלילים הקשורים לדנ”א עובדים על כל הרמות הגבוהות יותר, העוצמתיות יותר, שיכולות לחבר אתכם עם עוצמות האני האלוהי שבכם.

ראשית, אחד הדברים שתוכלו לעשות הוא להיות מודעים, לנסות להתבונן ולבקש לראות את הסלילים הקיימים בתוככם. שנית, קיים מידע רב, שנמסר הן על-ידי מתקשרים שונים והן בספרים שונים, הדן בעבודת הדנ”א, בפיתוח הדנ”א, בעבודה עם כל הסלילים שכעת אינם נראים לעין.

אחד הדברים שאנו יכולים להציע לכם, הוא לבקש מדי פעם להתמלא באור של אהבה מאור הבורא, לפנות לבלוטת ההיפופיזה שלכם, שהינה המטכ”ל של גופכם, לבקש להתבונן שם בתא אחד מרכזי, לבקש לראות תא זה כגדול, כאילו הגדילו אותו במיקרוסקופ פי 1,000, ולהתבונן בתוכו, לבקש לראות את מבנה הדנ”א השלם. כאשר תראו זאת, תראו כי גם בין אותם 10 סלילים נוספים קיימים קשרים וחיבורים, שהזרימה ביניהם נעשית באמצעות סמל האינסוף, ולמעשה אותו סמל מחבר בין החלקים הביולוגיים של הדנ”א לבין החלקים המגנטיים והאלקטרו-מגנטיים הבלתי נראים לעין.

אם ברצונכם לבקש להפעיל מחדש את אותם סלילים, בחרו סליל אחד והתמקדו בו. התבוננו בו, ובקשו לקבל מידע על מה עובד סליל זה, ומהי משמעותו עבורכם. בקשו לקבל סמל שבאמצעותו תוכלו להפעיל את הסליל. וכאשר תקבלו סמל זה, תוכלו להכניס אותו אל הסליל הקטן, לבקש להפעילו ולראות מה קורה. בקשו כי הידע המתעורר מתוך הסליל, יופיע בחיי היומיום שלכם, יופיע בתודעה שלכם, ראשית, בתוך התת-מודע, כיוון שעבודה על סליל זה מעוררת גם ידע עמוק וקדום הקיים בתוך התת-מודע שלכם. ובקשו כי ידע זה יתחיל לחלחל אל תוככם, דרך חלומות ובחיי היומיום. אך בקשו כי הדבר יעשה בעדנה, בהדרגה ובהתאם ליכולת ההכלה שלכם, על מנת שלא תחוו הצפה של ידע, רגשות, זיכרונות או יכולות. שכן הדימוי שאני יכול לתת לגבי מצבכם כיום, הוא של ילד בן שלוש, שרוצה כבר לדעת כיצד לקרוא ולכתוב, כפי שעושה אחיו בן ה-15. אך לאחיו יש ידע וכלים מסויימים שלו עדיין אין, ולכן יש צורך לנהוג בעדינות רבה, כפי שעוברות אליכם הקרניים הקוסמיות, כפי שעובר אליכם הידע הקוסמי בצורה מדוללת, ברמה כזו שתוכלו להכילו מבלי להישרף, מבלי להיפגע.

לכן, בקשו שהמידע יגיע באופן הדרגתי, ובצורה שתוכלו להכיל, לעכל ולהתמודד איתו, באופן הדרגתי עד שיהפוך לחלק אינטגרלי בתוככם.

כך תוכלו לעבוד עם סליל אחד. אך, יקרים, בבקשה, מתוך רצון ולהט לידע, אתם עלולים לנסות להפעיל את כל הסלילים בו זמנית, ופעמים רבות עדיין אינכם מוכנים לכך. לכן, בקשתנו היא, שבכל פעם תעבדו עם סליל אחד. עבדו עמו תקופה מסויימת, מספר ימים, רק עם אותו סליל, ולאחר מכן עשו הפסקה ליום-יומיים, ורק לאחר מכן פנו לעבודה עם סליל חדש.

ברוכים ואהובים תהיו.

במסגרת עבודת הריפוי הרב-ממדי שנועם מתקשרת, לורד מלכיצדק נוהג לעתים לערוך למטופלים ניתוחים אנרגטיים בדנ”א הקוסמי, כאשר במקביל רב המלאכים מיכאל ושר המלאכים מטטרון מבצעים בו זמנית את העבודה הנדרשת גם בדנ”א האנושי.

 נשמח אם לורד מלכיצדק יוכל להרחיב מעט אודות הניתוחים האנרגטיים הללו.

דבר ראשון שברצוני לומר הוא כי כל ניתוח כזה נעשה בהסכמתה המלאה והמודעת של הנשמה מצד אחד, ובהסכמה המלאה והמודעת של האדם הפיזי, המטופל, שנותן את רשותו באופן מילולי לקיום התהליך מצד שני.

יש להבין כי פעמים רבות ניתוחים אלה מבוצעים כחלק מטיפול. במסגרת טיפול זה, עולה הנשמה של האדם, בעזרת מלוויה, אל הממד ה-12, ומקבלת מידע הן ממני, הן מאדוני הקרמה, ולעתים גם מהבורא בכבודו ובעצמו, לגבי ההסכם הנשמתי, השיעור המרכזי, שהיא בחרה לעבור בחיים אלה. היא מקבלת הסברים שונים לגבי גלגולים שונים שעברה, מה הייתה מטרתם, ומה היו השיעורים שנלמדו באמצעות אותם גלגולים. ופעמים רבות מגיע האדם ומגיעה הנשמה למקום שבו היא בוחרת לעשות שינוי בחוזה הנשמתי. כלומר, ליצור חוזה חדש. אין זה אומר כי מוותרים לה על שיעוריה הקודמים, אך אם נלמדו השיעורים, ניתן לשנות את החוזה וליצור חוזה קל יותר, שמתאים יותר לרמת הנשמה במקום שבו היא נמצאת כעת.

לעתים, כאשר אדוני הקרמה אינם נותנים את רשותם המלאה באותו הרגע, הם נותנים הכוונה, הן לראיית החסימה שעדיין קיימת, והן לגבי הצורך לפתור דברים מסויימים, וברוב המקרים הם מנחים את האדם גם באילו דרכים ניתן לפתור חסימה זו, ניתן ללמוד שיעור זה.

חשוב לומר שהחוזה הנשמתי החדש אינו שולל ואינו מבטל את השיעורים שהאדם בחר לחוות, אלא הוא מתאים אותם לרמתו של האדם, אלא אם כן האדם סיים את למידת השיעור. פעמים רבות בטיפול האדם מגיע ללמידה ולהבנה עמוקה של הדברים שטרם למד, וכאשר הוא מגיע למקום זה של הבנת הנקודה העמוקה של השיעור, ניתנת ההסכמה, ברוב המקרים, לשחרר אותו מלחוות על עצמו ומלגרור על עצמו את הקרמה שכבר נלמדה, ואז קיימת אפשרות ליצור חוזה חדש.

לעתים, כיוון שהנשמה בחרה בחירה מסויימת לפני רדתה לארץ, בתוך אותה נשמה, ניתן מבנה מסויים ספציפי, נשמתית לאותה נשמה, שיתמוך בתהליך הלמידה שאותו היא אמורה ללמוד. פעמים רבות מתוך אותו מנגנון שנברא, קיים מצב מסויים שנועד להביא את הנשמה להתמודדות עמוקה עם השיעורים שבחרה לחוות בהמשך. כאשר כאן מדובר הן על הגלגול הנוכחי שבו היא נמצאת, והן על גלגולים אחרים, כאשר מדובר בשיעור העמוק שבו בחרה הנשמה.

כאשר הנשמה מילאה את תפקידה, אין עוד צורך במנגנון, כיוון שהוא מתקבע ועלול להפוך לדפוס, הן ברמה הנשמתית, והן ברמה הנמוכה היותר, לדפוס של חשיבה, התנהגות או רגש. ולכן, כיוון שהדברים מתחילים ברמה הגבוהה ביותר, ויורדים אל הגופים הנשמתיים, ומהגופים הנשמתיים אל הגופים הנמוכים יותר, עד שהם מתקבעים בגוף הרגשי, יש צורך לעשות את עבודת השינוי ברמה הגבוהה ביותר, משמע, במקום שבו הנשמה יורדת ומתנתקת מהמונאד, שעודנו מחובר אל הבורא. בשלב זה, ניתן לעשות את השינוי, את הניתוח.

פעמים רבות הניתוח שנעשה הוא שינוי במנגנון של הדנ”א, לעתים שינוי קטן, לעתים הוספה של חלק, לעתים גריעה של חלק מסוים, כאשר נוצר מבנה חדש, שאינו חדש לחלוטין, כיוון שרוב חלקי הדנ”א הקוסמי נשארו כפי שהיו קודם לכן, אך יש שינוי בחלק מסויים הקשור לשיעור הזה, שמאפשר שחרור של השיעור, הבנה ולמידה של השיעור, והכנסה של ידע חדש, שמאפשר צורה חדשה טובה יותר שגם כאן ירדו במסגרת כל הגופים, עד שייטמעו בגופו הפיזי של האדם, כדי לאפשר לו חוזה חדש בפועל, חוזה נשמתי טוב יותר.

האם יש דרכים חדשות לריפוי הדנ”א בהקשר של ריפוי מחלות פיזיות?

עליכם להבין כי מחלות פירושן חוסר איזון אנרגטי. מחלה אינה מתחילה בגוף. מחלה מתחילה ברבדים הגבוהים יותר, פעמים רבות מתוך שיעור שהנשמה לקחה על עצמה לחוות. אותו שיעור יורד אל הגופים הנשמתיים, ומהם מגיע אל הגופים הנמוכים יותר, כאשר הגופים הנמוכים יותר מפרשים ידע זה כאמונות המגבילות בגוף השכלי, כרגשות קשים המתעוררים כתוצאה מאותן אמונות, ולאחר מכן, דרך מעבר באמצעות הגוף האתרי אל הגוף הפיזי, כפגימה ממשית-פיזית בגוף הפיזי, הביולוגי, של האדם עצמו.

לכן, לא ניתן להגדיר “מחלה” כדבר פיזי בלבד, כיוון שמחלה היא דבר עמוק וכוללת את כל הרבדים הקיימים. וכאשר עובדים על מחלה, כפי שנהוג אצלכם, רק ברמת הגוף הפיזי, הרגשי או השכלי בלבד, אזי חלק מוגבל מהמחלה אכן מתרפא, אך שורשיה נותרים נעוצים ברמות הגבוהות יותר, עדיין קיימים בפוטנציאל, ולכן פעמים רבות מתעוררים מחדש, ויוצרים את המחלה מחדש, אם השיעור לא נלמד דיו.

וכעת לשאלתך. ראשית, אנשים יקרים, עליכם להבין כי הדברים פשוטים בהרבה מכפי שנראה לכם. פעמים רבות אתם צריכים רק לבקש. הבקשה יכולה לפתוח דברים עצומים. יש בידיכם ידע רב כיצד להשתמש בשדה הכח של הכוונה, כיצד לרתום אותו לרשותכם, כיצד לברוא בריאה מחודשת, בריאה משותפת, עם הבורא עצמו. כל שעליכם לעשות הוא להתבונן בדנ”א, לבקש לראות היכן המקום הפגום, לבקש להיכנס לתוכו, ללמוד לראות כיצד נראה החלק הבריא של הדנ”א וכיצד נראה החלק החולה, לנסות ולתקשר עם החלק החולה, ולבדוק מהו הדבר שלו הוא זקוק, מהו השיעור שהוא בא ללמדכם, ומתוך אותם מקומות, ניתן יהיה גם לקבל דרכים נוספות של ריפוי.

פעמים רבות באמצעות ניתוחים אנרגטיים, באמצעות למידת השיעור, באמצעות עבודה עם אנרגיה של תפירה, יצירה, בריאה; פעמים רבות באמצעות כוונה עמוקה של הלב, שבאה ממקום טהור, נקי ועמוק, והמתחברת ישירות לעצמי האלוהי שלכם, ניתן לרפא דברים, שכיום נראים לכם כחשוכי מרפא. וכל אותו דבר ניתן להיעשות באמצעות התייחסות אל הדנ”א שלכם כאל הוויה קיימת, בעלת חיים, בעלת עוצמה, שניתן לרתום אותה לשיתוף פעולה עמכם לבריאה וליצירה מחודשת, לעצירת תהליכים מסויימים שאינם למען טובתכם ושיש עבורכם לפתור אותם.

פעמים רבות ניתן לבקש להתבונן בתא עוברי שמתחיל להיבנות בתוך עובר, ולבקש להתבונן בכרומוזומים הקיימים בתוכו. פעמים רבות ניתן לעשות ניתוחים אנרגטיים בכרומוזומים עצמם, בטרם היות העובר לגוף ממשי, ובכך למעשה, באמצעות ניתוחים אנרגטיים, לשנות, במידה ומדובר במשהו שאינו שיעור. אך, ברוב המקרים, מחלות, הפרעות, או כל דבר שאינו בזרימה הרמונית עם התדר האנרגי הגבוה – הינו שיעור. כאשר ילד נולד אוטיסט, כאשר ילד נולד עם תסמונת מסויימת, מדובר בשיעור שבא לידי ביטוי באופן פיזי, על מנת שיוכל להתממש באמצעות הדנ”א והכרומוזומים.

לכן, עליכם להבין כי פעמים רבות ניתן לתקן דברים באופן פיזי, אך, שוב, עליכם להבין כי אם מדובר בשיעור עמוק, יש צורך ללמוד את השיעור, לעבוד על השיעור ברמה עמוקה, ואז ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גבוהות, רוחיות, עוצמתיות מאד, לצורך ריפוי עמוק.

ברוכים תהיו.