שבעה ימים של אלכימיה אלוהית – היום השני

היום השני – טקס טיהור
כפי שניתן על ידי המלאך הנעלה מטטרון
רניה וולף
מאנגלית: סמדר ברגמן

 

אהובים, אנו מתכנסים עכשיו במרחב השקט של חדרי הלב, המקום שבו אנו מאוחדים כאחד עם האלוהים אבינו-אמנו.

בדממה זו, מעבר לחוויית הזמן והמרחב, אנו מתמזגים עם מלוא האהבה של האם האלוהית והאב האלוהי, הופכים לתודעה אחת וללב אחד.

אהובים, אנו קוראים עכשיו לאש הקשת בענן של הבריאה לרדת על פני האדמה ולהשיב ללבבות בני האנוש את מלוא הספקטרום של החוויה האלוהית.

באמצעותנו, באחדות אלוהית, כדור הארץ הופך לגן עדן וגן העדן יורד אל כדור הארץ. אנו זורעים את גני העדן על פני אימא אדמה, מזמנים את עץ החיים החדש לצמוח גבוה ואיתן ולברך את דורות החיים הבאים על פני האדמה.

מתחת לעץ החיים החדש שבגני העדן הצומחים עתה על פני כדור הארץ, נפרש פעם נוספת שולחנם הערוך של האלוהים אבינו-אמנו. האור, האהבה וחרב האמת חותכים ומסלקים את אשליית הנפרדות. שערי שמיים נפתחים ואנו ניגשים לתפוס את מקומנו ליד השולחן עם האם והאב.

רבים ואחד, אחד ורבים, אנו סועדים עתה מפרי עץ החיים, אשר זרענו וקצרנו באמצעות מאמצי האור והאהבה שלנו. אנו סועדים לכדי מלאות, באלוהות ובאנושיות שלנו, מעתה ועד עולם.

רבים ואחד, אחד ורבים, אנו שותים מגביע מי האהבה הנצחית הזורמים ממעיינות לב האלוהים אבינו-אמנו. אנו מתרעננים ומתחדשים, באלוהות ובאנושיות שלנו, מעתה ועד עולם.

נקבל עתה את ברכות ותפילות האם והאב, שגם הם אנו. רבים ואחד, אחד ורבים, אנו יוצאים אל העולם, מאירים אותו באור, באהבה, בשלווה, באמת ובשמחה, מעתה ועד עולם.

וכך הוא, בשם האלוהים האם-האב.