שבעה ימים של אלכימיה אלוהית – היום השלישי

טקס ריפוי הגוף הפיזי
כפי שניתן על ידי המלאך הנעלה מטטרון
רניה וולף
מאנגלית: סמדר ברגמן

 

אהובים, בואו נכנס עכשיו למקום השקט של חדרי לבנו, שם אנו מוצאים את הדלת למקדש האור החיצוני, ומתאחדים עם האלוהים האב-האם.

בואו נניח בצד את דאגות היום-יום ונתמלא בדממה, מוארים על ידי האור ורוחצים באהבת האלוהים האם-האב.

אהובים, נכנס עתה למקדש, המרחב שבו הרצון האלוהי הופך להגשמה אלוהית.

מוזמנים על ידי מלאך הנוכחות, בואו נתקדם ונכנס אל החדר הפנימי של המקדש, שם עמוד אש הקשת בענן מזין את כוח החיים של הבריאה כולה.

התעלו כעת לכדי אחדות ואל תהיו עוד נפרדים אלה מאלה או מהבריאה כולה.

אהובים, עכשיו, כתודעה אחת, לב אחד, נשמה אחת, גוף אחד ורוח נצחית אחת, בואו נכנס אל תוך להבות הקשת בענן, נטהר ונתמיר את כל החשכה השקרית של הדואליות ואת הפחד שאפשר שאנו מחזיקים בהוויה האחת שלנו.

כאחד, אנו משליכים אל תוך להבות הקשת בענן את כל הפחדים, השיפוטים, המחלות והליקויים הפיזיים שלנו; את כל הקרמה שלנו, הנמשכת על פני השושלת הגנטית שלנו כולה, בכל הזמנים, העבר והעתיד, ובכל המקומות, המרחבים והממדים שבהם אנו קיימים כתודעה אינדיבידואלית.

כמו תאים רבים של גוף אחד, גוף האלוהים האב-האם, בואו נצעד קדימה, מטוהרים ומקודשים עתה על ידי להבות הקשת בענן של הבריאה.

הגוף הפיזי הוא מתנת האלוהים אבינו-אמנו לילדיהם בתודעה, המוענק כדי לאפשר בחינה והתנסות במישורי החומר של הבריאה באמצעות רצון חופשי מלא. הוא ניתן בצורה ובתפקוד מושלמים כדי לשרת את הצמיחה וההתפתחות של התודעה האישית, כדי להיות תא בריא בגוף בריא גדול יותר.

באמצעות רצון חופשי והבחירה לדעת את הטוב והרע, הצורה והתפקוד של הגוף הפיזי צומצמו. ברגע זה ממש, באמצעות הרצון החופשי, אנו משליכים את ידע הטוב והרע שלנו ואת התגשמויות הקרמה שנבראו במסגרת השושלת הגנטית של הגופים הפיזיים שלנו, בכל המרחבים, המקומות והממדים בהם אנו קיימים בצורה הפיזית.

אנו מזמנים ומעגנים עתה, בתוך הווייתנו, רבים ואחד, אחד ורבים, במרחב המקודש והקדוש ביותר של מקדש האור החיצוני, את התבנית האלוהית המקורית לגוף הפיזי האנושי.

אנו מזמנים, אחד ורבים, רבים ואחד, את אור הבריאה הגבוה ביותר ואת הספקטרום המלא של צבעי הקשת בענן אל תוך ההוויה הפיזית, אל תוך צופני הדנ"א, אל תוך השושלת הגנטית שלנו, בכל המקומות, המרחבים והממדים שבהם אנו קיימים בצורה הפיזית.

אנו חותמים זימון זה עתה במי האהבה הנצחית אשר זורמים ממעיינות לב האלוהים אבינו-אמנו, שמעניקים את כל המתנות הללו לילדיהם.

אהובים, אחד ורבים, רבים ואחד, הבה נתחדש עתה באמצעות מי האהבה הנצחית, שעה שהם זורמים אל תוך כל תא, כל מולקולה, כל אטום של הישות הפיזית שלנו.

על פי הרצון האלוהי, הדבר הוגשם והושלם, מעתה ועד עולם.

אהובים, צאו לכם עתה, שונים ומחודשים בגוף, בתודעה, בלב וברוח. לכו עתה בזוהר האור הגבוה ביותר של ספקטרום הקשת בענן, בצורה ובתפקוד מושלמים של ההוויה הפיזית, על פי התבניות האלוהיות שניתנו על ידי האלוהים אבינו-אמנו.

וכך הוא, מעתה ועד עולם, בחסד האלוהים האם-האב.