שבעה ימים של אלכימיה אלוהית – היום הרביעי

טקס איזון הקוטביות
כפי שניתן על ידי המלאך הנעלה מטטרון
רניה וולף
מאנגלית: סמדר ברגמן

 

אהובים, בואו נכנס למרחב השקט של חדרי הלב, שם נמצא את הניצוץ האלוהי הנצחי שבוער לעד בנשמותינו.

הבה נניח בצד את כל הדאגות והטרדות הארציות ונשקיט את פטפוט השכל. עתה, בדממה, אנו מתעלים על הזמן, המרחב, הפיזיות והממדים. הבה נתאחד כאחד עם התודעה האחת שקיימת בריק חסר השם והצורה שהוא רחם כל הבריאה. היו שקטים ודוממים  עתה, והכירו באחדות.

מתוך התודעה האחת, הקיימת בריק חסר השם והצורה, נולדו השניים, האב האלוהי של הבריאה כולה והאם האלוהית של הבריאה כולה. הם האור והאהבה שהולידו את הילד האלוהי, היקום החי שבו נמצאת הווייתנו. כך חייב להיות, משום שלא ניתן לדעת את האור ללא החשכה, את הזכר ללא הנקבה, את השמים ללא הארץ, או את האחד ללא הרבים.

השניים, האב האלוהי והאם האלוהית נוכחים בכל אטום של הבריאה, שואפים תמיד לאיזון ולזרימה שווים של היקום המקוטב שלנו. בתוכם, אנו מוצאים גם את האיזון שלנו, האחד, בתוך עצמנו, וברבים יחדיו.

בחדרי לבנו, הבה נעורר ונזמן אותם עכשיו, את האב האלוהי ואת האם האלוהית, שווים ומנוגדים, להביא איזון לישותנו; רוח ונשמה, זכר ונקבה, אור וחושך.

אב אלוהי ואם אלוהית אהובים, אנו מבקשים מכם עתה לנשום על הניצוץ האלוהי שבלבנו, עד שיבער בלהבה בהירה. אנו מבקשים מכם לסייע לנו להביא איזון לחלקים המנותקים של ישותנו; להביא את אור הרוח לכדי איזון עם החשכה של נשמתנו; להביא את האנרגיה הגברית שבכל אחד מאיתנו לכדי איזון עם האנרגיה הנשית; לאזן את הישות הפנימית שלנו עם החיים האנושיים החיצוניים ולהביא אור ואהבה אל תוך ישותנו במידה שווה.

אהובים, בואו נהיה עתה רבים כאחד, אחד כרבים ונקבל את תשורות האב והאם האלוהיים, כל אחד מאיתנו על פי צורכו; כולנו אלה עם אלה.

בואו עתה, בנוכחות האב והאם האלוהיים, נשיב את האיזון ואת ההרמוניה לכל ישותנו, וכן לחיינו המשותפים אלה עם אלה, שהאחד לא יוצב במקום גבוה יותר או נמוך יותר מן האחר, אלא כולם ניצבים כשווים.

בואו עתה, כאחד שהוא רבים ורבים שהם אחד, בחסד הקוטביות של האם והאב האלוהיים, נקבל את ברכותיהם ותפילותיהם בעודנו מתכוננים לשוב לעולם האנושי. בואו נצעד קדימה, נניח בצד את הדואליות שמפלה בין אדם לאדם, ונאמץ את קוטביות האיזון שבין הניגודים במידה שווה. הניחו לחסד האם האלוהית והאב האלוהי לזרום אלינו ועלינו, מעתה ועד עולם.

וכך הוא, בשם האלוהים האם-האב.