עולם חדש ממתין

תקשור מאת מטטרון
מאנגלית: סמדר ברגמן

אהובים שלי, אני מברך אתכם ביום הזה בשמחה נצחית! דומה שאלה זמני תהפוכות על כדור הארץ שלכם. אירועים רבים, הן טבעיים והן מעשה ידי אדם, גורמים לתוהו ובהו גדול. אלה הם הזמנים להם התכוננתם, הזמנים בהם אימא אדמה וצורות החיים שלה קרבות לקפיצה קוונטית לרמה הבאה של התודעה הקולקטיבית. עבור רבים מכם האירועים של הימים והשבועות האחרונים היו מפחידים  וטראומתיים, אף-על-פי שניתן לכם ידע למפרע ממקורות רבים. אהוביי, כן, כולכם ישויות אור בלתי-רגילות שמצוידות היטב כדי לשרת את כדור הארץ בזמנים האלה. אתם גם אנושיים, בדרגות שונות של היזכרות וכן גם, שכחה. הלבבות שלכם שואפים להיפתח באהבה, אבל דומה שפחדים מקיפים אתכם.

אהוביי, דעו זאת ~ אירועים אלה שמתרחשים בעולמכם אינם כפי שהם עשויים להיראות, קאוטיים ומפחידים. הם חלק מתכנית מורכבת שבה אתם בוראים-שותפים מלאים עם אלה מאתנו שמשרתים אתכם מהממדים שמעבר למישור שלכם. המישור הארצי הוא, ותמיד היה, מישור של רצון חופשי. על פי הרצון החופשי של הבוראים שלו, הוא ירד לתחום תדר נמוך יותר של דואליות ופחד. על פי הרצון החופשי של הבוראים שלו, הוא מתעלה פעם נוספת לתחום תדר גבוה יותר של אהבה.

אבולוציה פלנטרית כמו זו שאתם עוברים כעת אינה פשוטה כהינף מטה קסמים או פיזור ענני אבקת קסמים. חוקי הפיזיקה של הבריאה והאבולוציה קיימים בדיוק כדי לשרת את הרצון החופשי של אלה שבוראים במשותף ~ אתכם. חוקי פיזיקה אלה חלים הן על התודעה הממוקדת המגולמת שלכם, והן על התודעה הגדולה יותר שלכם שפרושה על פני הממדים. אפשר שהדיוק של תהליך הבריאה המשותפת לא יהיה גלוי לעיניכם באופן מיידי, בגלל הטבע האקראי לכאורה של האירועים שמתרחשים בחיי כדור הארץ שלכם.

הדבר רחוק מהמציאות, אהוביי. כל מחשבה שאתם חושבים יוצרת דפוס עדין של בריאה משותפת עם כל מחשבה אחרת שנובעת מהתודעה שעל הפלנטה שלכם. על פי החשיבה הקולקטיבית, מתרחשים האירועים בעולמכם. אין דרך אחרת. זה הדיוק עליו אנו מדברים. העולם שאתם חיים בו הנו מראה של התודעה הקולקטיבית שלכם; כדור הארץ, האנושות ומגוון צורות החיים האחרות. זה כוח הבריאה המשותפת של האלוהים שאתם ועל ידי השימוש בו אתם יכולים לברוא כל דבר שאתם בוחרים לברוא.

באמצעות כוח הבחירה והרצון החופשיים, המישור הארצי, כפי שאתם מכירים אותו, ירד אל תחומי התדר הנמוכים יותר. ירידה זו התרחשה אף היא מתוך דיוק, משום שאלה שבראו אותה בחרו לחוות את טבע הדואליות. לא היו קורבנות, וכמו כן גם לא היו תמימים בירידה הזאת. היא נבראה במשותף באופן מלא על ידי כל התודעות המעורבות, כהיבט קולקטיבי אחר של האלוהים החווה את עצמו, והירידה התרחשה על פי חוקי הפיזיקה הקוסמית.

ברגע זה, בעת שכל אחד מכם קורא מסר זה, עדיין אין כל קורבנות ואין אנשים תמימים, אף-על-פי שחוויית הדואליות נמשכה והתעצמה במשך כל המבנה המוכר לכם כזמן. אתם, בתודעה הגבוהה יותר שלכם, אכן בראתם ירידה זו דרך התגלמויות וביטויי חיים אחרים, ועתה בחרתם להפוך את התהליך ולהשיב על קנו את שנפל ממצב של חסד. כל אחד מכם כאן, עכשיו, שקורא מסר זה, בחר במודע ובאופן מלא להתגלם ולהשתתף בגאולה זו.

הרשו לנו להיות ספציפיים, אהובים, בנוגע למילים הללו בהן אנו משתמשים: מצב של חסד וגאולה. למילים הללו יש משמעויות ואסוציאציות רבות עבור בני האדם. לרוב האנושות יש אמונה ואסוציאציה שכיחות הקשורות למילים הללו, הגורסות שהמשמעות היא שיושיעו אתכם, או שימחלו לכם על חטא או פשע כלשהם. שכיחה האמונה שהנפילה, הירידה בתדר, הייתה טעות חמורה, נפילה ממנה מושיעים אתכם כעת. אין זה כך, כפי שתפיסת הטעות, או הכישלון היא תפיסה שקיימת רק בתחומי התדר של הדואליות. בסופו של דבר קיימת רק תודעה אחת, תודעת האלוהים. אף חלק אינדיבידואלי של אלוהים אינו יכול לאכזב חלק אינדיבידואלי אחר של אלוהים. לכן, אף חלק של אלוהים אינו צריך להושיע חלק אחר.

כעת לאחר שחוויתם את הירידה, וגיליתם שמבני הדואליות והקרמה אינם חוויות נעימות במיוחד, אתם בוחרים באופן קולקטיבי להתעלות. אתם בוחרים להתמיר את כל הקרמה שנאספה, ולחזור למצב של חסד, לתחום תדר שמעל לפחד שהדואליות בוראת. זה הפרוייקט שכולכם עבדתם בחריצות ובנאמנות כה רבות כדי להגשים. אתם הנמצאים בהתגלמות אנושית על כדור הארץ עכשיו, נמצאים עכשיו בתהליך של בריאת הגאולה האישית שלכם. אנו בממדי הקיום הגבוהים יותר לא עושים זאת עבורכם. איננו מצילים אתכם ממה שבראתם על ידי הירידה בתדר. אנו משרתים אתכם בשעה שאתם מתמירים את הקרמה האישית והקולקטיבית שלכם, בשעה שאתם גואלים את עצמכם מהמישור הארצי.

אינכם יכולים לגאול את עצמכם, אהוביי, ולחזור למצב של חסד, מבלי שתשנו את ההתנסויות עצמן שהשליכו אתכם, אישית וקולקטיבית, אל תוך תדרי הפחד הנמוכים יותר. זו המטרה לשמה התגלגלתם על המישור הארצי. לא רק שבאתם כדי להביא צפני אור גבוהים יותר חזרה אל תוך הגנטיקה של הגזע האנושי, אתם הגעתם לכאן כמאסטרים במסווה, כדי להתמיר את הקרמה הפלנטרית של כדור הארץ על ידי כך שתחיו אותה. באתם לכאן כדי לזכור את המאסטריות שלכם ולתבוע אותה לעצמכם מחדש כדי לברוא את אותה תבנית, את אותו דפוס בתודעה הפלנטרית של כדור הארץ, כדי שהאנושות תוכל ללכת בעקבותיכם. אינכם יכולים להתמיר את הקרמה הזאת מבלי לחיות את אותן ההתנסויות שבראו אותה מלכתחילה. הדבר נעשה רק על ידי כך שאתם חיים את ההתנסויות הללו ומגיבים אליהן באהבה במקום בפחד שפשה במישור הזה במשך זמן כה רב. אינכם יכולים לשנות את עולמכם מבלי לקחת חלק בעולמכם. הגאולה והשיבה למצב של חסד חייבות להיברא על ידכם, אלה שחיים ומתגלמים במישור הארצי. אין דרך אחרת.

אהובים, הדבר החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות כשירות לעולם שלכם הוא לשרת את עצמכם על ידי כך שתשאפו ללא הרף לזכור את המאסטריות שלכם ולתבוע אותה שוב לעצמכם. כל אחד מכם הוא כבר מאסטר. היה זה הכרחי שתשכחו זאת לזמן מה, ושתחיו כפי שהאנושות חיה. אתם הייתם בתהליך של היזכרות בכך מזה כמה שנים. הגיע הזמן שתנועו אל מעבר להיזכרות, שתתבעו לעצמכם מחדש את המאסטריות שלכם ושתקבלו עליה בעלות במסגרת החיים האנושיים שלכם. אתם חייבים לברוא את הגאולה האישית שלכם ולחזור למצב של חסד. אתם חייבים לגלם את המאסטריות שלכם כאן על המישור הארצי. אינכם יכולים לעשות זאת על ידי הכחשת ההתנסויות של חייכם, על ידי כך שתשפטו את האירועים שמתרחשים בעולמכם.

כדי לתבוע לעצמכם את המאסטריות ואת האלוהות שלכם, אתם חייבים לאמץ את ההתגלמות שלכם ואת ההתנסויות האנושיות שלכם, כיוון שהן מקודשות, ולהגיב כמאסטרים שאתם. הגיבו באור האהבה במקום בחשכת הפחד. קומו ומצאו שמחה בכל רגע שבחייכם. התענגו על עולמכם ועל כל היופי שבו. דעו שהתהפוכות והשינויים הקיצוניים, הן הטבעיים והן הנבראים על ידי בני האדם, הם חלק מההתמרה והגאולה המובילות את עולמכם לשלב הבא באבולוציה שלו. לא, אנו בממדים הגבוהים יותר איננו יכולים לברוא גאולה זו  עבורכם. אולם לכבוד הוא לנו לשרת אתכם ולסייע לכם בעת שאתם בוראים בעצמכם את מצב החסד על פני האדמה.

תבעו לעצמכם את המאסטריות שלכם וחפשו ללא הרף את האהבה והשמחה שהן הטבע האלוהי האמיתי שלכם, אהוביי. כאן טמונים הגאולה, הישועה והשחרור שאתם מבקשים. הם אינם מגיעים ממקור חיצוני לכם. הם אינם נמצאים במערכות אמונה או בתורות. אתם בוראים אותם במשותף בכל רגע בהתגלמות האנושית שלכם. החזירו לעצמכם את העוצמה שפיזרתם לכל רוח ושהענקתם למקורות שמחוץ לעצמכם. אל תחפשו אחר פתרונות חיצוניים, אלא כנסו פנימה אל תוך לבכם. האמת הגבוהה ביותר, האמת היחידה, שוכנת בתוך ישותכם ובחיבור האלוהי שלכם. זו האמת הנגישה לכם ברגע שתבקשו, ברגע שתזמנו אותה אליכם.

אנו מכבדים ואוהבים אתכם. אתם המאסטרים הבוראים של היקום, וכעת הגיע זמנכם.

אני הנני מטטרון.

אני נמצא אתכם תמיד, באהבה.