מעבר להתעוררות של עולמכם

מטטרון באמצעות רניה וולף
מאנגלית: סמדר ברגמן

אהובים, אני מברך אתכם ביום הזה בשמחה נצחית. לא שוחחתי עמכם מזה זמן מה באמצעות כלי זה. אולם, אנו אשר משרתים אתכם מממלכות הבריאה הגבוהות יותר, עבדנו קשה כדי לברוא במשותף עמכם את השינוי בתודעה הקולקטיבית שנמצא כעת בהתהוות. בדרך זו, צורות המחשבה שלנו דיברו בקול רם יותר מהמילים שלנו, משום שמילים ניתן בקלות לפרש או ליישם שלא כהלכה בעת שהן עוברות דרך מסנני המוח הליניארי ורגשות הפחד. אך באמצעות בוראים-שותפים אנושיים מסורים עבדנו כדי לעגן את צורות המחשבה האלוהיות בתודעה הקולקטיבית שלכם, אשר יפעלו כנגד ההפרדה הקיצונית שמתרחשת בעולמכם עתה.

אלה הם זמנים קיצוניים בתהליך ההתעלות הקולקטיבי שלכם. ההתעוררות הרוחנית מתפשטת ברחבי הפלנטה שלכם בעת שאור גבוה יותר ממשיך להיכנס לכדור הארץ. ככל שתהליך זה מואץ, האנושות דומה שמקטבת את עצמה, פלג כנגד פלג. מה שקורה למעשה הוא שהאנושות ברובה נאחזת בייאוש, בפחד, בדואליות אשר סיפקה את הפרדיגמה האנושית לקיום מאז "הנפילה". בנוכחות האור הגבוה יותר, הפחד ומנגנוני הסודיות, הכוח והשליטה מוארים, כנחיל חרקים מתחת לאבן שנהפכה. באור היום, החרקים יתפזרו בניסיון לשוב ולהתעשת, וכדי להתחפר עמוק יותר, הרחק מן האור.

לפני זמן מה, חלקתי עמכם מסר באמצעות כלי זה בנוגע למחשבות, למילים ולמעשים הנסתרים של האנושות אשר נחשפים עתה. כפי שאתם יכולים לראות, מסר זה התגשם. בכל יום, בכותרות החדשות שלכם, תקראו על חשיפת פעולת רמייה או פעולה פלילית כלשהי שבוצעה בידי חבר נאמן של חברתכם. הפעולות וסדרי היום הסודיים של הממשלות שלכם נחשפים אף הם לעיני הציבור. אתם עשויים לגלות שזכויות האדם שחשבתם שנמצאות ברשותכם כבני אנוש, דומה שנעלמות. חלקכם עשויים לחוש מבוהלים מאוד וחסרי אונים למדי, משום שאתם יודעים שהאנשים בהם בטחתם כמעט בכל המוסדות החשובים שלכם רימו אתכם. אתם עשויים לפחד מאוד מצחצוח החרבות שמתרחש בין עמים וקבוצות לוחמים על כדור הארץ. החרבות עוטות כעת צורה של נשקים טכנולוגיים וביולוגיים בעלי פוטנציאל של השמדה המונית.

אין זה הזמן, אהוביי המשרתים את האור, ליפול חזרה לאחיזת הפחד הקולקטיבי אשר החזיק את האנושות באור הנמוך יותר של ההפרדה מן האלוהות במשך זמן כה רב. עכשיו יותר מאי פעם, טוב תעשו עם תעקפו את בלבולי המוח הליניארי ותחפשו את הכוח הטמון בלבכם. אתם הגאולה שלכם ושל האנושות. אתם, כבני אדם החיים על הפלנטה, זימנתם את גאולתכם ואתם בוראים אותה במשותף בהווה שלכם באמצעות המחשבות, המילים והמעשים שלכם. המשך הנצחת אותה התנהגות אנושית אשר בראה את סוג העולם שבו אתם חיים עכשיו לא ישרת אתכם עוד. האירועים שמפחידים אתכם הם חלק מהותי מהגאולה ומהשיבה לאור הגבוה יותר שמתרחשות עתה.

אדבר אתכם כעת על קרמה, שהיא החוק שנברא במשותף אשר משל בעולם שלכם מאז "הנפילה". לפני "הנפילה", האנושות חייתה בחסד ובראה במשותף את ההתפתחות שלה מתוך הכרה מוחלטת באלוהות שלה ובמקומה בבריאה כולה. כדור הארץ והממדים הגבוהים היו מאוחדים בעת שבני אדם בראו בשיתוף עם התודעות החיות והדוממות של עולם החומר והתודעה הבלתי מוחשית של הממדים הגבוהים. כך, בני האדם היו מסוגלים לחקור מגרש משחקים רחב ועשיר של התנסויות, במטרה להכיר את עצמם ולהגשים פוטנציאלים גבוהים יותר בהרמוניה עם שאר הבריאה.

מצב החסד הגיע לסופו, כמובן, עם הופעת הידע על הטוב והרע, או השיפוט. ברגע שהתודעה האנושית הפרידה חלקים ממגרש המשחקים וסיווגה אותם כטובים וחלקים אחרים סיווגה כרעים, נוצר חוק הקרמה, לא כעונש, אלא כחוק של הפיזיקה הגבוהה יותר שישים לצורה ולהמשכיות של היקום שלכם, וכתוצאה מכך, לכדור הארץ. נוכחות השיפוט, או הקביעה שנעשתה על-ידי התודעה האנושית בנוגע לנוכחות הטוב והרע, גרמה לירידה בתדר ולאשליה של הפרדה מהממלכות הלא מוחשיות הגבוהות יותר שמעבר לעולם החומר.

כעת, ברגע שחוק הקרמה נוצר, יש לישמו עד להשלמה, הן באופן אינדיבידואלי והן באופן קולקטיבי. חוק הקרמה בורא את אשליית ההפרדה בקרב בני האדם, אבל לאמיתו של דבר, אינכם נפרדים אלה מאלה. בני האדם בראו את הקרמה באמצעות השיפוט של טוב ורע, כפרטים, כקבוצות, כדתות, כעמים וכקולקטיב. ברגע שמבוצע שיפוט, במודע או שלא במודע, באופן אינדיבידואלי או כחלק מתודעה קבוצתית, התנסויות נבראות אשר מחזקות את שני צדדיו של השיפוט, לטוב או לרע. חוק הקרמה יוצר מטבע בעל שני צדדים אשר סובב פעם לצד אחד ופעם לצד אחר. אתם נכבלים אל כל דבר שאתם שופטים ונאלצים לחזור ולחוות אותו, הן את הטוב והן את הרע. התמרה קרמתית מתרחשת רק כאשר אתם חדלים לשפוט את שברא את הדפוס החוזר.

אתם יכולים לראות כיצד התגשמו דפוסי הקרמה בעולמכם במשך אלפי השנים האחרונות. עמים, קבוצות ופרטים קמו ונפלו, בעת שהתנסו הן בטוב והן ברע שבבריאות המשותפות שלהם. אף עם, ממשלה, גוף דתי או מוסד חילוני הקיימים כיום אינם פטורים מהגשמה או מהתמרה של הקרמה שלהם. כאשר אור גבוה יותר נכנס למישור הארצי והאנושות מתעוררת, השיפוטים שבראו חסימות מתגשמים בדרכים קיצוניות. ה"פחד מפני הפחד" משתלט על אלה אשר הניחו את עוצמתם בשיפוטיהם את המוסדות שלהם. רבים רואים את דרך חייהם, ואת הקיום שלהם כולו על כדור הארץ, כמאוים על-ידי ההתעוררות הזאת שמתרחשת. כאן שוב, חלק זה של האנושות מקביל לחרקים המסתתרים תחת האבן, ואשר נחשפים לפתע לאור השמש.

מצד שני, יש כיום מיליונים רבים של אנשים שמתעוררים ואשר מטילים ספק באמיתות שהחזיקו כל ימי חייהם. הם מפקפקים במוסדות ששוב אינם עובדים למענם ואשר בוראים סבל אנושי והרס רב על כדור הארץ. מידע בנושאים רוחניים, מטפיזיים, על-חושיים ואזוטריים רבים מופץ ברחבי התודעה הקולקטיבית שלכם במהירות הבזק, בשל טכנולוגיות התקשורת המתקדמות שלכם. אך אותן פרדיגמות אנושיות של שיפוט אשר בראו את דפוסי הקרמה של התנסויות העבר שלכם, מועברות עכשיו פשוט למידע החדש. בעת שהאנושות מבקשת להכיר את עצמה שנית, מבחינה רוחנית, מנטלית, רגשית ופיזית, לאן פניה מודעות מכאן? כיצד היא תעגן את צורות המחשבה של האור הגבוה יותר במקום להנציח את דפוסי הקרמה של האשליה וההפרדה? כיצד תוכל להימנע מבריאת עוד תוהו ובהו מתוך התוהו ובהו הקיים?

אלה הן המשימה והמטלה שלכם, אהוביי בשירות האור הגבוה יותר. עטיתם את ההתגלמות שלכם על פני האדמה לא כדי לאבד את עצמכם במבוך של מידע מבלבל או כדי לברוא מערכות אמונה חדשות אשר אינן משרתות אתכם טוב יותר מהישנות. באתם כדי להתמיר את הקרמה של האנושות על-ידי כך שאתם בוחרים להתעלות מעל לשיפוטים שבראו אותה. כולכם, בעת שהתגשמתם, הצבתם את עצמכם בנסיבות המדויקות אשר יאפשרו לכם להתמיר חלק מהקרמה אשר משפיעה על הקולקטיב השלם. כמה מכם בחרו את הקרמה שנבראה על-ידי התעללות פיזית ורגשית. כמה מכם בחרו את הקרמה הגנטית של המחלה, שעברה בתורשה מדור לדור על-ידי צורות מחשבה מעוותות. כמה מכם בחרו את קרמת העוני, והם חסרים אפילו את הדברים הבסיסיים של ההישרדות האנושות הנוחה. כמה מכם בחרו בקרמה של הדיכוי הדתי והרוחני. כמה מכם בחרו להתגשם בחלקי העולם בהם תוכלו להתמיר את קרמת המלחמה. ההתגשמויות של ההתנסויות הללו בחייכם לא היו צורה של עונש או סימן לכישלון, אלא סימנים למשימה החשובה ביותר שלכם למען האנושות.

אינכם נפרדים מהקולקטיב שלכם, אף-על-פי שאפשר שחשתם כך כל חייכם. המשימה שלכם, מעל לכל האחרות, הייתה להתעלות מעל לשיפוטים שהחזקתם כל ימי חייכם האנושיים. עליכם להביא לא רק אור אלא גם אהבה למישור הארצי. הטבע האמיתי של המשימה הזאת לא הובן בשל מסנני הדואליות של האנושות. להביא אהבה למישור הארצי זו תפיסה פשוטה ומשימה מורכבת בעלות רבדים אינדיבידואליים וקולקטיביים רבים. כפי שנאמר לכם פעמים כה רבות בעבר, "אהבה ופחד אינם יכולים להתקיים באותו מרחב רטט". אם אתם מבינים לגמרי את המשמעות של התפיסה הזאת, אזי טבע העבודה שלכם על המישור הארצי הופך ברור. שיפוט, אשר בורא קרמה, הוא תוצר של פחד. באהבה, השיפוט אינו קיים וכל החוויות מתקבלות בשל מה שהן יכולות ללמד אתכם.

המשימה שלכם, של כל אחד מכם, היא להתעלות מעל לפחדים שלכם ולשיפוטים בהם אתם מחזיקים. אתם חייבים ללמוד לסלוח לאלה אשר גרמו לכם כאב וסבל, ולנוע אל מחוץ לעבר ואל ההווה. אז, בעת שאתם נעים אל מעבר לסליחה, אתם מתעלים ונוטלים אחריות מלאה לבריאה המשותפת של החוויות בחייכם, ללא שיפוט עצמי. בעת שאתם עושים זאת, אתם מתמירים לא רק את הקרמה שבראתם, אלא דפוסים קרמתיים דומים בכל רחבי הקולקטיב האנושי. ההתמרה הקרמתית של ההתנסויות שלכם, באמצעות האהבה, מתפשטת אז בכל רחבי התודעה הקולקטיבית של האנושות, מעניקה כוח ואומץ לכל אותם אנשים אשר חוו או שחווים דפוסים קרמתיים דומים. אם חוויתם התעללות, מחלה, דיכוי רוחני, גזעי או מגדרי, עוני או מלחמה והתעליתם מעליהם, גם אחיכם ואחיותיכם אשר חווים דברים דומים יוכלו לפרוץ מבעד לדפוסי הקרמה שלהם.

יש להתמיר את הקרמה האנושית הקולקטיבית באמצעות שינוי במחשבה, במילה ובמעשה, כל השלושה, על-ידי בני אדם החיים במישור הארצי. אנו בממלכות הבריאה הגבוהות יותר איננו יכולים לעשות זאת עבורכם. אנו סייענו לכם ונמשיך לעשות זאת ככל שנוכל מבלי לפגוע ברצון החופשי שלכם. אולם אתם חייבים לקחת את האחריות ולעגן צורות מחשבה חדשות של אהבה ישירות בקולקטיב שלכם. הצבת העוצמה והאמונה מחוץ לעצמכם ונשיאת עיניים למרום בחיפוש אחר הגאולה שלכם, הן פעולות של הפרדיגמה הישנה ודפוסי הקרמה שלה. יישום מערכות האמונה הישנות למתנות החדשות של הרוח שעושות כעת את דרכן אל המישור שלכם, רק יעוות את התדרים שלהן ויהפוך אותן לחסרות ערך לעבודה שעליכם לעשות. אתם לא תמצאו את הגאולה שלכם, או את גאולת האנושות, באף מקום שמחוץ לעצמכם. אתם תמצאו אותה רק על-ידי שינוי המחשבות, המילים והמעשים הנובעים מפחד ומשיפוט בהם אתם מחזיקים והפיכתם למחשבות, למילים ולמעשים של אהבה.

בעת שהתנסות העולם שלכם הופכת קאוטית ומקוטבת יותר, מקור העוצמה שלכם שוכן בתוככם, ביכולת שלכם לראות את הפחד כפי שהוא ולהתמיר אותו באהבה, במקום בשיפוט ובהתקשרות אשר מתחזים לאהבה בהבנה האנושית השכיחה שלכם. הרמאויות שנחשפות עכשיו הן חלק מהניקוי שדרוש לאנושות למען תוכל להתפתח אל מעבר לקרמת העבר שלה. הכעס והאלימות המתעצמים של פרטים וקבוצות גם הוא התגשמות של שינוי. פחדים ושיפוטים התגשמו בעבר באופן חשאי יותר. עכשיו הכעס והכאב של אלפי שנים מופיעים בהתנסות שלכם כדי שניתן יהיה לשחררם ולהתמירם. הצביעות הקיצונית במחשבה, במילה ובמעשה של מנהיגי המבנים החברתיים שלכם תהפוך ברורה במידה גוברת והולכת. האנושות הקולקטיבית מתחילה באמת להזדעזע מהפוטנציאלים המוצגים עתה.

אך ישנם מיליונים על מיליונים של בני אדם שמתעוררים כעת, רואים פוטנציאל חדש למצב האנושי. הם מגלים שהם אינם קורבנות בהכרח של גורל שנקבע מראש, אלא בוראים שותפים מלאים של ההתנסות שלהם. הם לומדים לכבד ולהזין את עצמם ואת האחרים בדרכים חדשות, ולחפש את האלוהות שלהם בדרכים חדשות. כיצד ימשיכו, אך ללא הדרכה ודוגמה אשר אינן נוטלות את עוצמתם באמצעות דוקטרינות, דוֹגמות ודפוסים קרמתיים של הפרדיגמה הישנה? באמצעות טכנולוגיות התקשורת המתקדמות שלכם, הרוב הגדול של בני האדם מסוגל לחפש ולמצוא מידע אשר מקדם את ההתעוררות שלהם ואת התשוקה שלהם לדעת את האמת של מה שאמרו להם ולמדו אותם כל חייהם. הרבה מהמידע הנגיש סונן ועוות באמצעות המוח הליניארי ולא ישרת את האנושות המתעוררת בשום דבר לבד מאשר להראות לה מה היא לא. אנשים רבים מתעוררים ליכולות הטלפתיה, הראייה העל-חושית, התקשור וליכולות של העין השלישית. העיסוק הנלהב ביכולות הללו כשלעצמן עשוי להוביל את המתעוררים בנתיב של בלבול אשר בתורו, יוביל אותם להתפכחות מאשליה ולפחד מהפוטנציאלים של התעוררותם. קיימים כוחות, גם כן, אשר מפחדים מאוד מהפוטנציאל של ההתעוררות האנושית, ואשר ינסו לתפעל את המידע ואת כלים של האנושות המתעוררת למטרותיהם שלהם.

בפני האנושות המתעוררת ניצבים פוטנציאלים מדהימים, אך מישהו צריך לשמש דוגמה ליישום המידע החדש במחשבה, במילה ובמעשה. רק בדרך זו המידע החדש יהפוך לפרדיגמה תפעולית חדשה עבור האנושות הקולקטיבית. אתם, אהוביי, אשר קוראים את המסר הזה, הם אלה אשר נבחרו למשימה הזאת, לחיות לחלוטין באור ובאהבה ולשמש בכך דוגמה לאנושות כולה. בעשותכם זאת, אתם מתמירים את דפוסי הקרמה של עולמכם וסוללים את הדרך לאנושות המתעוררת לבוא בעקבותיכם, מתוך ראייה ברורה ולאו דווקא מתוך בלבול. אין זו משימה קלה אשר בחרתם – זאת אתם יודעים כבר. אך כאשר התגשמתם, ניתנו לכם כל הכלים הדרושים לכם להשלמת המשימה. הם מצויים בתוככם, ויש לכם תמיכה מלאה מממלכות הבריאה הגבוהות יותר.

טבע ההתנסות שלכם מאיץ עכשיו, וההתגשמויות של דפוסי הקרמה הקיימים יופיעו במהירות רבה יותר באירועים שיתרחשו בעולמכם, כדי שתוכלו להתמירם. אתם עשויים להרגיש שאתם חווים תקופת חיים שלמה במהלך שנה אחת. שינויי חיים עשויים להתרחש בפתאומיות רבה. המשך אימוץ אנרגיות הפחד של הקולקטיב האנושי לא ישרת אתכם בשום דרך. הביטחון והיציבות הפנימיים שלכם במסגרת האנרגיות המואצות של השנים הבאות יהוו את מרכז הכוח הפנימי שלכם. התחברו לאימא אדמה והרגישו במקצבים שלה – הם ישיבו לכם את תחושת האיזון. ממודעות גבוהה יותר, התבוננו בחוויות שמתגשמות בחייכם וראו כיצד אפשר שבראתם אותן במשותף באמצעות פחד ושיפוט. אל תפחדו לסיים מערכות יחסים והתקשרויות שמרוקנות את האנרגיות שלכם ואשר מורידות מטה את התדרים הרגשיים שלכם. בשנים הבאות, משקלן של מערכות יחסים והתקשרויות שכאלה יהיה כבד מאוד לנשיאה.

המתנה יקרת הערך ביותר של האלוהים האם-האב היא הרצון והבחירה החופשיים שלכם. אף-על-פי שכוחות עולמיים ניסו ליטול אותם מכם מזה אלפי שנים של שלילת עוצמה, לא ניתן לקחת אותם מכם. עכשיו הזמן לזכור לגמרי ולתבוע לעצמכם מחדש את המתנה הזאת ולהשתמש בה. רבים מכם מתנהלים במשך היום כשאתם פועלים על פי אופני והרגלי התנהגות ישנים, שנרכשו באמצעות הוראת הבוגרים מכם והשיפוטים של ההתנסות שלכם. לא עולה בדעת חלקכם שיש לכם למעשה יכולת בחירה לגבי יותר דברים מכפי שאתם סבורים. בחירה מודעת אחת היא בחירה בהתעצמות, בין אם זו בחירה קטנה או גדולה של שינוי חיים. היו מודעים לתכנות ההתנהגותי שלכם והיפטרו מהרגלים. הזכירו לעצמכם לעתים קרובות שיש לכם רצון ובחירה חופשיים, ושאינכם כבולים על-ידי נסיבות החיים אלא אם אתם בוחרים להיות כבולים. היו מודעים לגמרי לבחירות שלכם, וקבלו אותן מתוך אהבה ולאו דווקא מתוך פחד.

אתם, אהוביי, מהווים את חזית הבריאה המשותפת של הרמה הבאה של ההתפתחות האנושית, על-ידי כל בחירה שלכם במחשבה, במילה ובמעשה. אתם חייבים להתעורר לגמרי ולמצוא את מקור העוצמה שקיים בתוככם כדי לשמש כדוגמה להמונים המתעוררים אשר באים בעקבותיכם. אתם אלה שבידם המשימה להתמיר את דפוסי הקרמה של האנושות שחזרו על עצמם מזה זמן כה רב ולעגן את צורות המחשבה החדשות במישור הארצי באמצעות המחשבות, המילים והמעשים שלכם. בתדרים המואצים של השנים הבאות, שוב לא תוכלו לצעוד בין עולמות האהבה והפחד – אתם חייבים לבחור באחד או באחר, בבהירות או בבלבול ובחסימה. אנו מכבדים אתכם בשל האומץ שלכם לקחת על עצמכם משימה זו, ותומכים בכם תמיד בכל דרך אפשרית. אולם בסופו של דבר אתם חייבים לברוא במשותף את ההתנסות האינדיבידואלית והקולקטיבית שלכם במישור הארצי. עכשיו הוא הזמן להביט פנימה אל תוך עצמכם ולמצוא את האלוהות שלכם, במקום להמשיך ולחפש את עוצמתכם במקורות שמחוץ לעצמכם. ללא מקור העוצמה הפנימי, הבלבול יאחז בכם ויכריע אתכם. ככל שאתם מחזקים את מקור העוצמה הפנימי שלכם, כך תוכלו להפוך ליסוד איתן להתפתחות האנושות.

אני הנני מטטרון. תמיד איתכם.