להחזיק באהבה ובעוצמה בו-זמנית

שמזי פריזיוואלי

יוני 2014

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

החיים בעולם כמיסטיקנים מעשיים מחייבים בדרך כלל יכולת להחזיק ולשאת את ״מתח הניגודים״. ״שביל הביניים״ או ״דרך המלך״ משמעותם עמידה במרכז ובחירה מודעת לאחר בחינה מדוקדקת של שני הצדדים. כבני אדם, יש לנו נטייה לרצות לפתור את החרדה שלנו על ידי בחירה בצד אחד או התכחשות לאחר במטרה לחוות הקלה. אבל הקלה זו היא זמנית במקרה הטוב ולאמתו של דבר, אשליה, כיוון שבאופן בלתי נמנע, האנרגיה של הצד האחר מתחילה להתעצם שוב.

ספקטרום אחד חשוב מאוד של הניגודים במסגרת דינמיקה זו, הוא ספקטרום האהבה והעוצמה. פרטים שמבוססים בעיקר בעולם החומרי נוטים להשתמש בעוצמה או בכוח כדי להשיג את מה שהם רוצים במטרה להקל על חרדתם, בדרך כלל על חשבון מערכות יחסים אוהבות ומספקות.

אך אנשים המזוהים עם הרוחניות לוקים בחוסר איזון במידה שווה כאשר הם פונים תמיד לחשיבה חיובית, לאהבה ולאור, ורואים בעוצמה דבר ״רע״ או ״לא רוחני״. שני הניגודים הללו הרסניים במידה שווה בדרכם שלהם ויכולים להוביל לאתגרים גדולים אם אינם מובאים למודעות. כל בריאה יפהפייה בעולם, אפילו בריאת ילד חדש, זקוקה הן לאהבה והן לעוצמה. אהבה היא המהות המזינה, אבל עוצמה היא כוח החיים, התנועה, הפעולה בעולם. עוצמה היא האנרגיה היצירתית שבונה את החזון. אהבה ללא שימוש נכון בעוצמה מובילה לאשליה, להתפכחות מאשליה ולתחושת קורבן תכופה. עוצמה ללא אהבה מובילה למערכות יחסים הרסניות, לדפוסי התעללות ולפעמים לאלימות. אם נתכחש לצד העוצמתי שלנו, יהיה עליו לצוץ בדרך נסתרת יותר, בדרך כלל בצורת שיפוט או ביקורת כדי להציב גבול. שיפוט הופך תחליף מזויף לעוצמה, ובמקום לברוא גבול מגן, הוא יוצר פחד, שנאה עצמית, דאגה וספק שמפרידים אותנו בדרך מזויפת מהבעיה הנתפסת. מצד שני, שימוש נכון בעוצמה מסלק את הצורך בשיפוט ובביקורתיות קיצוניים. העוצמה אומרת: ״אינך יכול לעשות זאת״. נקודה. היא ניטרלית. אין שנאה, אין ביקורת, אין שיפוט, רק ״לא״.

אז מדוע אנו, האנשים הרוחניים, שופטים את העוצמה כרעה לעתים כה קרובות? קרוב לוודאי משום שלעתים  קרובות מדי עושים בה שימוש קיצוני ללא כוח האהבה המאזן. אבל כל טקסט מקודש הידוע לאדם מלא בסיפורים על הצד העוצמתי של האלוהי. איננו יכולים ליישב זאת על ידי כך שנפנה את גבנו לכל טקסט מקודש, כפי שקארל יונג אמר, וליצירת דמויות אור בדמיוננו. הדבר רק מוריד היבט זה עוד יותר למחתרת. חלקנו נרתעים מהמחשבה על ישות עוצמתית שכזו המופיעה בכתבי הקודש, או שאנו מתרצים את הכתוב כמסמך מזמן או מדור אחרים. אבל במציאות, כל הוראה מיסטית דגולה מכילה איכויות שונות של אלוהים שעוסקות בכוח, באון ובעוצמה. עץ החיים, על פי הקבלה, כולל צד של חסד, צד של חומרה ועמוד מכרזי. כל שלושת העמודים באיזון שווה הם שמגדירים רווחה במודל זה. אז מדוע אנו מתקשים כל כך עם היבט זה של האלוהי? קרוב לוודאי משום שאנו רואים כיצד עושים בו שימוש ושימוש לרעה ללא איזון אהבה וחסד. הדבר לא הופך את העוצמה ללא רוחנית, אלא רק ללא מאוזנת.

אם אנו רוצים להיות מיסטיקנים מעשיים, אנו חייבים להשלים עם העובדה שאנו חיים בעולם פיזי, עולם שדרוש בו שימוש נכון בעוצמה כדי לרפא ולשרוד. איננו יכולים פשוט להימלט אל פסגת ההר. אנו חייבים לחיות עם כפות רגלינו על הקרקע ולהביט לחיים בעיניים. כן, בחסד, כן, באהבה… וגם בעוצמה חזקה ומאוזנת, היכולת לומר ״לא״ ולהציב גבולות ישירים וברורים. אנו חייבים להלך על אדמת הבנת הקולות המכחישים את העוצמה שבתוך ראשינו או שנסתכן בכך שההיבטים הללו יבואו לביטוי בדרכים קשות וטראומטיות יותר. אם לא נבחן את היבטי הכוח הללו של עצמנו, יהיה עלינו להסתיר אותם ולמצוא דרכים לכסותם ולהותירם עלומים הן ביחס אלינו והן ביחס לאנשים בחיינו. אך אם נבחן היבטים אלה בעיניים פקוחות לרווחה, נוכל להגיע למרכז ולברוא באמת כלי חזק שיכול לשאת את מתח הניגודים. נגלה שאיננו צריכים לבחור באחד על פני האחר, אלא להישאר במרכז, לאמץ את שני הצדדים, לראות את הערך שבשניהם ולהשתמש בתכונות הללו במידה שמתאימה למצב באופן הולם, ומבלי להרגיש שפלגי העוצמה הם רעים או שיש לחסלם בדרך כלשהי, שלמעשה אין זו אפשרות, לכל הפחות, לא על כדור הארץ. אנו יכולים לפתח את איכות הישירות החביבה ולתרגלה.

עוצמה עם אהבה היא האיכות המעודדת והחיובית ביותר שאנו יכולים לגלם ולהגשים. רק כאשר אנו יכולים להעריך את כוח הבריאה המופלא שהעוצמה מביאה, את ההגנה שבמילה ״לא״ שהעוצמה מביאה, את היכולת להגן על הדברים שאנו אוהבים ומוקירים ולטפל בהם שהעוצמה מביאה, נוכל להיות מיסטיקנים מעשיים שחיים בעולם המודרני של המאה ה-21. כאשר חיה פראית עומדת לזנק על הילדים שלנו, אהבה לבדה לא תספיק. אין להבין זאת כהוראה העוסקת ביצירת פחד, אלא בהבנת האנרגיות של העולם בו אנו חיים. יום אחד, כאשר נתפתח כפלנטה, צד האהבה/החסד והצד של החומרה/העוצמה יתאחדו במרכז. המיסטיקנים מאמינים שכך קורה בממלכות הרוח הגבוהות יותר. אבל אנו איננו חיים בהן ואל לנו לבלבל ממלכות אלה עם ממלכת העולם הפיזי. העוצמה קיימת בעולם הפיזי והיא הכרחית. היא אינה טובה או גרועה יותר, ואנו חייבים למצוא דרך להחזיק בעוצמה ובאהבה בו זמנית. הדבר יוצר מצב שלישי. מצב שאינו האחת או השניה, אלא מצב שיכול להחזיק בשתי האיכויות, ויכול לחיות בדרך שהיא יעילה, מזינה, מספקת ויצירתית.

כל עוד אנו חיים בגוף פיזי, אנו מושרשים בחיי הדואליות. התעלמות מעובדה זו גורמת לסבל רב, למחלה, לתוהו ובוהו ולחוסר הבנה אצל אלה מאיתנו שמזהים את עצמם כאנשים רוחניים. אבל יש עוד אפשרות. אפשרות זו היא לחיות בעולם של נשיאת והחזקת ניגודים, על ידי פניה אל הלב, הבאת כל היופי והאהבה הללו שיש לנו בפנים וכריכתם סביב העוצמה הפנימית שלנו. כאשר מגיעה עת לומר ״לא״ למה שלא מרגיש נכון, בטוח או מהווה את הטוב הגבוה ביותר עבורנו ועבור משפחתנו, אנו יכולים להשתמש בשתיהן כדי להיות ישירים, חזקים ורחומים בו זמנית. הלב הפנימי שלנו יודע תמיד את האמת… תמיד. אנו חייבים ללמוד להבדיל בין העצמי הנמוך יותר לבין הלב האמיתי שלנו, וברגע שנדע זאת, לאזור אומץ להקשיב, לפעול, להשתמש ביכולת שלנו להיות עוצמתיים, לכרוך זאת סביב לב האהבה שלנו, ולומר ״לא תודה״. כאשר יש לנו את היכולת המלאה לומר ״לא״, יש לנו גם את היכולת המלאה לומר ״כן״, ואנו יכולים למוסס עצמנו בכניעה האמיתית של חיים הבנויים באופן בטוח ויציב. עם כלי חזק זה והיכולת להחזיק ברשות מלאה לומר ״לא״, אנו יכולים להחזיק ברשות מלאה לומר ״כן״ גם כן, ובשל כך לחיות בעולם מתוך יכולת עמוקה לאהוב ובה בשעה להרגיש חזקים, בריאים ובטוחים.

אני מאחלת לכם אהבה והזנה עמוקות, ואת היכולת לשאת את מתח הניגודים באומץ, בחן ובאון.