לבד בעולם שמלא רק בי

מאת רוי קליינווחטר
מאנגלית: סמדר ברגמן

אנו באים אל העולם לבד, אנו חווים את החיים הפיזיים לבד ומתים לבד. ככל שאני רוכש ניסיון רב יותר והופך מודע יותר לחיים הפיזיים והרוחניים שלי; אני מבין שאני כאן לבד.

על-פי חשיבת העידן החדש, אנו מבינים שאיננו קיימים באופן דואליסטי, אלא שאנו חלקים אינדיבידואליים של השלם; ישויות המופרדות על ידי אשליה של זמן ומרחב. ברמה התת-מודעת איננו נפרדים ותמיד מחוברים. האטומים של גופי נמצאים בקשר קבוע עם האטומים שלכם ועם הסביבה.

בפינות המרוחקות ביותר של תודעתי אני מתחיל להרגיש במודעות הזאת. אני גם מודע למעשה לכך שאני כאן לבד. האנשים בחיי נמשכים אליי למטרותיי שלי. אני חי את חיי הפיזיים תוך התייחסות אליהם ואל הנסיבות בחיי שבהן אני מערב אותם. אבל הם אינם קיימים באמת, לבד מאשר במוחי. אובייקטים פיזיים הם פשוט השלכות התודעה. תודעה זו היא תודעת הבורא וכיוון שאני תמיד מחובר לבורא ובעל אותם תכונות ומאפיינים; השלכות אלה שלי הן.

ישנם עולמות רבים שקיימים בו-זמנית באותו זמן ומרחב, כמספר הישויות המודעות האינדיבידואליות שבוראות אותם. אף אחד מאתנו אינו צריך לדאוג לרווחתם של פרטים אחרים כלשהם, כיוון שהם פועלים רק על-פי המחשבות שלכם לגביהם. הנסיבות שלנו והנשמות האחרות עמן אנו מקיימים אינטראקציה אינן נפרדות מאתנו. אנו מקיימים אינטראקציה עם עצמנו בצורות פיזיות שונות. צורות אחרות אלה מעניקות לנו הזדמנות לקיים אתן אינטראקציה בכל אופן שנמצא לנכון.

איננו יכולים לעשות משהו למישהו אחר כיוון שאין אף אחד אחר; אנו עושים תמיד רק לעצמנו. ידיעה זו מביאה הזדמנויות רבות יותר אל תוך חיינו ואנו מתחילים להתייחס לאחרים באופן שונה. עם מודעות גבוהה יותר זו גם מגיעה היכולת להביא כל דבר או כל אחד אל תוך חיינו על-פי רצוננו. שוב איננו נתונים לרחמי הנסיבות שחשבנו שהיו חיצוניות, כיוון שאנו יודעים שאנו בוראים את הנסיבות הללו ושיש לנו שליטה מלאה בהן. אף אחד אחר אינו מושך בחוטים, כיוון שלאמיתו של דבר אין אף אחד אחר.

החיים האינדיבידואלים שלנו מתקיימים תמיד בהתאם למודל העולם שלנו ולמערכת היחסים הייחודית שאנו מקיימים בתוכו, וכל הנסיבות הולמות למה שאנו רוצים לחוות. בכל יום אני נמצא במערכת יחסים עם היבט אחר של עצמי שתמיד משתקף לכיווני. אני מקיים אינטראקציה עם דימוי זה, יודע שהוא אני ושאני משכתי אותו אל תוך ההתנסות שלי למטרה מסוימת.

ההארה מביאה מודעות שכאשר אני מגנה השתקפות זו, אני מגנה את עצמי, כאשר אני אוהב השתקפות זו, אני אוהב את עצמי. אני החבר הטוב ביותר של עצמי והאויב הגרוע ביותר של עצמי.

הדבר שמביא את הדחייה הגדולה ביותר של עצמי הוא הדבר שמביא את המתנה הגדולה ביותר. זו הזדמנות להתיידד עם חלק שלי שדחיתי ושקברתי. אני כאן מסיבה אחת בלבד, לגלות מי ומה אני באמצעות מערכת של נסיבות פיזיות שמאפשרות לי לזהות את החלקים שמרכיבים את השלם שהוא אני.

איני נמצא בבית ספר כדי ללמוד דבר-מה, אלא קיים בממלכה הפיזית כדי לחוות את כל שהוא פיזי. אני כאן כדי להגדיר את עצמי פיזית.

כולנו באים אל העולם לבד, מקיימים אינטראקציה עם עצמנו בלבד ומתים לבד.

http://www.klienwachter.com