התמרת הקרמה

מאת מטטרון
מאנגלית: סמדר ברגמן

אהובים, אני מברך אתכם ביום הזה בשמחה נצחית, בשעה שחלק מהפלנטה שלכם שרוי באביב והאחר בסתיו. בשעה שהאירועים בעולמכם ממשיכים לסעור, אני מבקש מכם לזכור שללא הסערה אין הזדמנות. האנושות חייבת לחוות את שאינו רצוי קודם שהיא יכולה להניע שינוי. התודעה הקולקטיבית של כדור הארץ היא אנרגיה קבוצתית אשר מורכבת מהאנרגיות של כל בני האדם וצורות החיים שחיים על הפלנטה. מה שאתם חווים בעולמכם הוא תוצר של מאגר החשיבה הקולקטיבי שלכם.

כיוון שהמישור שלכם שהה מזה זמן רב מאוד בתדרי הפחד הנמוכים יותר, זהו מישור קרמתי. כיוון שבראתם במשותף עם אלה מאתנו מהמישורים הגבוהים יותר כדי להביא תדרי אור רבים יותר אל המישור הארצי, אפשרי עכשיו לחיות "ללא קרמה". הדבר אפשרי עבור פרטים אשר העלו את התדר האישי שלהם במידה מספקת, שמאפשרת את התמרת הקרמה האישית שלהם. בני האדם, כתודעה קולקטיבית, אינם יכולים לחיות חופשיים מקרמה עד אשר היא תותמר על בסיס קולקטיבי גם כן. זה התהליך שבו אתם מצויים כעת, אהובים ~ ההתמרה של הקרמה הקולקטיבית של כדור הארץ. כל אחד מכם מסייע בכך בשעה שאתם שואפים להעלות את התדרים שלכם כתודעה מגולמת לחלוטין.

חוק הקרמה הוא חוק קוסמי. הוא אינו חוק שמבוסס על תגמול או עונש, אלה חוק שמבוסס על מיקוד המחשבה, האינדיבידואלית והקולקטיבית. חוק הקרמה מתקיים על השפיטה של טוב ורע. ברגע שאדם או קבוצה, מתחילים לשפוט את הקוטביות עליה מבוססת ההתנסות, אזי האדם או הקבוצה חייבים לחוות את שני צדי הקוטביות. ניתן גם לתאר חוק קוסמי זה באמירה: "הדבר אליו אתם מתנגדים, אותו תמשכו אל תוך ההתנסות שלכם". הדרך היחידה להתמיר קרמה, היא להגיב לסוג ההתנסות שברא את הקרמה בדרך שונה; בדרך שהיא מעבר לפחד ולשיפוט.

הדבר נכון הן לגבי הפרט והן לגבי הקולקטיב. הדרך היחידה שבה החברה האנושית שלכם תשתנה  היא כאשר האנושות תגיב בדרך שונה לאותן התנסויות חוזרות שהיא בוראת מעת לעת. אתם, כאינדיבידואלים, מהווים חלק מהקולקטיב; חלק חשוב ביותר. אתם נושאי תדרי האור אל המישור הארצי, ועל ידי התמרת הקרמה שלכם בתוך עצמכם, אתם מבצעים שינויים גדולים בתודעה הקולקטיבית גם כן. רבים מכם נכנסו אל ההתגלמות האנושית שלכם ללא קרמה. האם ידעתם זאת? אתם בחרתם לבוא לכאן מהממדים הגבוהים יותר שמעל לדואליות, כדי לסייע לאנושות בהתעלות שלה.

אולם אתם בראתם לעצמכם קרמה בהתגלמויות הנוכחיות שלכם, כיוון שכדור הארץ הוא מישור קרמתי. בזמן הגעתכם לכאן, לא ניתן היה להימנע מבריאת קרמה אישית. כאשר אתם מתגלמים על פני מישור של פחד, אשר בו הסטנדרטים של טוב ורע נעוצים עמוק כל-כך בתודעה הקולקטיבית, לא ניתן למעשה להימנע מבריאה של קרמה אישית. השפעת הקולקטיב חזקה מדי. כמו כן, הייתה סיבה חשובה נוספת לכך שבראתם קרמה עבור עצמכם. אתם בראתם אותה למטרה הספציפית של התמרתה. באתם לכדור הארץ מצוידים בתודעה גבוהה יותר כדי שתהיו מסוגלים לעשות זאת; להגיב להתנסויות הקרמתיות בדרך שלא הייתה אפשרית עבור האנושות כקולקטיב.

אם עקבתם אחר דבריי עד כה, אתם תזכרו שכל תודעה אינדיבידואלית היא חלק מהתודעה הקולקטיבית. כאשר כל אחד מכם מתמיר את הקרמה האינדיבידואלית שלו על ידי התעלות מעל לפחד ולשיפוט, אתם מהווים תמריץ עוצמתי להתמרת הקרמה של הקולקטיב. כאשר קרמה מותמרת, תמיד מתרחש שינוי, מתרחשות תהפוכות, בשעה שדפוסי הקרמה נשברים. הדבר יהיה נכון בין אם בחייכם שלכם או באירועים בעולמכם. כיוון שהתפתחות שעולם שלכם מצוי בה כעת היא התפתחות מואצת, התמרת הקרמה גם היא מואצת. מסיבה זו, מתרחשות בעולם תהפוכות רבות, והן ימשיכו להתרחש עד אשר הקרמה הקולקטיבית תותמר.

רבים מכם עדיין מפחדים מאוד בגין כל שמתרחש סביבכם, ומודאגים מאוד מכך שהמצב בעולם לא משתפר. בעדינות אני מזכיר לכם, אהובים, שהפחד והשיפוט שלכם הם שמנציחים את הדפוסים הקרמתיים. מזה זמן רב מאוד בני האדם חיו בפחד אלה מפני אלה ובשיפוט אלה כלפי אלה. פחד ושיפוט אלה הם שבוראים את המצבים אותם אתם מגנים כל-כך, בהם בני אדם פונים כנגד בני אדם. שיפוט וגינוי של אדם אחר, או של קבוצת אנשים אחרת רק יבראו עוד מהאירועים שאינכם רוצים.

קולות רבים מאוד מדברים אליכם, הן מתוך המישור שלכם והן מחוצה לו. כמה מהקולות הללו מתמקדים בהעצמת האנושות ואחרים מתמקדים בהנצחת הפחד והדואליות. אתם תתבלבלו מאוד בהקשיבכם לקולות הללו, כיוון שכל אחד מספר סיפור אחר. כמה מהם מספרים לכם סיפורים כדי לשרת את מטרותיהם שלהם, שאינן כוללות את התמרת הקרמה הקולקטיבית של כדור הארץ. כיוון שכדור הארץ נכנס לעידן הטכנולוגיה, מקורות המידע והסיפורים הם אינסופיים למעשה. חיפוש אחר התשובות שלכם והאמת שלכם בקרב הכמות האדירה של המידע היא משימה עקרה, משימה שתוביל אתכם בסופו של דבר חזרה אל אותם מעגלי קרמה כבעבר.

אהובים, פעם נוספת אני מעודד אתכם להתמקד בישות הפנימית שלכם ולהתמיר את הקרמה האישית שלכם על-ידי כך שתתעלו מעל לפחד ולשיפוט. כנסו אל דממת לבבותיכם ומצאו את האמת שלכם, ואל תצפו שאחרים יספקו לכם אותה. האמת שאתם מאמצים מן החוץ תהיה בלתי-שלמה ולא-מספקת. אתם האורות הנוצצים של התפתחות זו של התודעה האנושית. אתם אלה שעומדים בחזית התמרת הקרמה הפלנטרית שלכם. אמצו את השינויים שמתרחשים בעולמכם, כיוון שהם מבשרים על בוא השינוי הגדול שאותו אתם מחפשים ושאליו אתם משתוקקים. על-ידי כך שאתם מכחישים ומגנים אותם, אתם פשוט כובלים את עצמכם אל הדפוסים הישנים פעם נוספת.

כמו כן, כאשר הפלנטה והאנושות חוות התמרה קרמתית זו, מתרחשת אלכימיה אלוהית יוצאת דופן. האבולוציה האנושית החדשה מכה שורש. באמצעות השינויים אשר יתרחשו בחייכם ובעולמכם בשנים הבאות, חברה אנושית מאוחדת אכן תיוולד. אם לא יתרחשו שינויים, אם לא תתרחשנה תהפוכות אשר יביאו להערכה מחודשת של הדרכים והמערכות הישנות ולסילוקן, אזי האבולוציה לא תהיה אפשרית. כפי שמתרחש בכל רחבי היקום. הבנת הרצוי אינה מתבררת בהיעדר הדבר בו אינכם חפצים. הדבר בו אינכם חפצים, הוא שמגדיר את הרצוי.

אהובים, אותה החלטה לנוע אל מעבר לפחד ואל ההתעצמות שלכם מעולם לא הייתה כה חשובה. על-ידי ההתעלות על הפחד, אתם תתמירו את הקרמה שלכם, וגם תסייעו להתמיר את זו של הקולקטיב. אני מעודד אתכם, כל אחד ואחד מכם, להתחיל או להמשיך לכתוב את סיפוריכם, במקום לחפש אחר העוצמה שלכם באמצעות סיפוריהם של אחרים. אתם לא תמצאו אותה שם, בקבוצה, במטרה, בארגון או בסדר-היום הבאים. לא תמצאו אותה בטלוויזיה, או באינטרנט, בעיתונים ובסרטים.

אתם לא תמצאו אותה אפילו במעגלים הרוחניים שלכם, כיוון שאת העוצמה שלכם אתם יכולים רק למשוך מתוך עצמכם. אתם עשויים למצוא עזרה והשראה באמצעות הקשרים שלכם עם אחרים, אבל רק אתם לבדכם יכולים לקבל את אותה החלטה להתגבר על הפחד וליטול את עוצמתכם. למעשה לא התחלתם לכתוב את הסיפורים שלכם, אם אתם חיים עדיין בפחד ומחפשים את האמת מחוץ לעצמכם. אתם מתחילים לכתוב את הסיפור שלכם ממקום של עוצמה פנימית. עד שלא תתחילו לכתוב את הסיפור שלכם, לא תדעו אילו מהסיפורים האחרים מהדהדים עם הסיפור שלכם. הסיפורים האחרים ימשיכו לבלבל אתכם ולברוא בכם פחד.

אהובים, זמנים אלה שעל כדור הארץ הם אודות ההתעלות האישית שלכם, ומההתעלות של כל אחד ואחד מכם, הקולקטיב יהיה מסוגל אף הוא להתעלות. עליכם להעסיק את עצמכם אך ורק בהתעלות שלכם עצמכם, ביציאה שלכם עצמכם מתדרי הפחד והקרמה. כאשר אתם עושים זאת, הקולקטיב ישקף אף הוא התמרה זו של הקרמה. אין אדם חשוב יותר מכם לתהליך ההתעלות הפלנטרית ~ הפרט אשר קורא מסר זה ברגע זה. ההתמרה הקרמתית האישית שלכם חשובה ביותר להתמרה של הכלל. אין יוצאים מן הכלל. כל אחד מכם הוא דמות מפתח ואתם מסוגלים לבצע את המשימה. אני בא עם מסרים כדי להזכיר לכם זאת ברמות רבות של ישותכם. האהבה היא מהותכם, לא הפחד, ואתם אהובים, יותר מכפי שתדעו.

אני הנני מטטרון.

אני אתכם תמיד.