אותיות בלבת אש

בס"ד

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

 

אותיות בלבת אש

 

אוקטבת העל של אותיות התורה


Letters of Light (Flame of Fire)

 

מאת: שירלי הלל גוטמן

 

"בראשית ברא אלוהים א……ת"  (בראשית א', א')

אותיות האש הן הממד הגבוה ביותר של האותיות הכתובות.
זוהי הספירה הגבוהה ביותר של התגלות הבורא דרך האותיות.

הרוצה לראותן צריך להיות באוקטבת הממד החמישי ומעלה.
אותיות האש נבראו בטרם נוצר העולם בחומר,
זוהי התגלותו של הבורא.
אותיות אלו ניתנות לשימוש וגילוי גם בממד שלכם,
בזמן מדיטציה או עבודה רוחנית.

הרואה בחזיונו אותיות אש בתנועה,
ידע כי אותיות אלו החלו להתגלות בפניו ורוצות לשוחח עמו.
עליו להקשיב להן ולהתבונן באופן ובמערך סידורן סביבו.

אותיות האש מופיעות בממדים שונים ובכל ממד נוסף להן ערך נוסף:
לכל אות יש מרחב, עומק, רוחב, זמן ומקום, גובה,

תנועה, סינכרוניות, צליל, מספר (משמעות מספרית)

הצללה וצל, ויכולת תנועה וריקוד.

הצבת אותיות אלה בדרכים שונות יתנו תוצרים שונים עפ"י המתבקש.

זוהי אנרגיית הבורא.

סידור האותיות במרחב בתוספת כוח רצון, שימוש בשמות קדושים,
ואנרגיה אלוהית יצרו חומר.

ממדן הגבוה ביותר של האותיות הוא תנועה וצליל.
לבושן בחומר הוא הכיסוי אך לא המהות המושלמת.

משה רבנו הוריד את הלוחות הראשונים מהממד השביעי והשמיני.

האותיות הוכתבו בלבת אש וניתן לסדרן לעומק ,לרוחב ולגובה בממדים השונים.
התגלותה האמיתית והנכונה של התורה תהיה בממד של משחק, תנועה וצליל ולא בממד הכתוב.

עשרת הדיברות מוצבות בתנועה מתמדת.

גם לספר התורה יש צליל ותנועה,
לכל אות יש צליל ותדר משלה.
אותיות הקודש מוצבות בדנ"א של כל אדם המחובר לאנרגית יהוה.

לספר התורה יש ממד גבוה יותר.
סידורן של אותיות התורה בממד גובה, רוחב ועומק,
ייתן דיוק מרבי והבנה טובה יותר של אופן בריאת העולם.

עבודה נכונה עם אותיות אלו תעניק לכם ברכהשפע והאצה רוחנית.

בקוד הרוחני ניתן למצוא את האותיות החשובות להפעלתו של כל אדם
ושל כל חומר ביקום.
כשם שלכל צבע יש תדר ואורך גל שונה, כך כל אדם וכל חומר מכוונים לרטט אנרגיה אחר, ולאות אחרת.

הנשמה בוחרת בכל שלב של התפתחותה את האותיות הנחוצות לה לצורך הבנתה, והכל הוא עניין של בחירה חופשית.

ניתן לזמן את אותיות הבריאה ולעטוף אותן בלבת אש.
אדם הרוצה בריאות, פרנסה ושפע יזמן אותן במהלך מדיטציית אור והחזייה.
אותיות אלו מטהרות ממדים וחללים ומספקות מערך הגנה מוחלט.
אותיות אלו מדברות וניתן להורות להן למשך כמה זמן להישאר בכל מקום.

חשיבות הקוד התנכי – מטריקס הבריאה

כל אדם המוצא את עצמו בספר התורה יכול למצוא את הדנ"א שלו, את תפקידו בעולם, את הסיבה שלשמה נשמתו בחרה להתגלות.

נשמה השייכת לאנרגיית יהוה
תמיד תמצא עצמה בכל גלגול בקוד התנכי.
בכל שלב התקדמות של הנשמה,
היא תעבוד עם קבוצת אנשים בעלי אותיות
אחרות.
תפקיד הקבוצה היא התנסות חווייתית דרך אנרגיות ורטטים שונים,
וזוהי התנסותו של הבורא עצמו.

כל אדם המוצא עצמו בספר התנכי צריך להסתכל במישורים השונים:

1. הסיפור בו הוא נמצא
מקום ירידת נשמתו לראשונה לכדור הארץ יתגלה בפסוק בו שמו מוצב לראשונה.
2. אותיות סמוכות
אותיות שמו והאותיות הקרובות אליו, ישפיעו על התנסותו בחייו ועל האנשים שיהיו בסביבתו.
3. קירבה
אדם ינהל במשך חייו קשרים רגשיים עמוקים עם אנשים שאותיותיהן קרובות לשמו.
4. תנועה בתפזורת האותיות

ניתן למצוא תנועה וריקוד בשל הצופן התנכי.
לעתים מתגלה תמונה של חץ דרך מטריקס האותיות או כל תמונה אחרת  שתפנה את הבודק למקום אחר.
5. החיבור לשמים ולארץ
יש לראות את האותיות המוצבות מעל ומתחת לשמו של האדם כחלק בלתי נפרד מן הצופן הגנטי שלו.

האותיות מעל לשם האדם הן החיבור לשמים;
והתחתונות הן החיבור לארץ, המושכות את האדם לממד החומרי.

6. מילים סמוכות
מילים הסמוכות לשמכם, עשויות להשפיע על מהלך חייכם. מילים כגון: עושר, שפע, ברכה או להבדיל מלים אחרות, יקרינו רטט וישפיעו על שמכם ועל אירועים בחייכם. גם אם מדובר במילים שהשפעתן אינה רצויה לכם, דעו כי אתם בחרתם את אותיות שמכם וכי אותיות אלו נחוצות לכם לצורך צמיחתכם הרוחנית ולתפקיד שבחרתם לגלם בעולמכם.

העתיד יכול התגלות דרך תוכנת הקוד התנכי, ואדם הרוצה לשנות את עתידו, צריך לשנות את מערך האותיות בדמיונו ולסדרן בדרך הנראית לו. מדובר פה על תכנות מחודש של קבצי הדנ"א של כל אדם.

עבודה מעין זו תיצור עיבור מחודש של הנשמה וקפיצה קוונטית לגלגול חדש ולהגשמה מחודשת.

 

יש צורך לפתח תוכנת מחשב שתאפשר לאותיות התורה להתגלות
במרחב של גובה ואורך.
אז יתגלה המטריקס של כל נשמה וצופנו של כל פרט ופרט ביקום.

זהו מטריקס הבורא בממד שלכם ולאותיות התורה יש תודעה משלהן.

ייקח שנים למצוא שהדנ"א שלכם מוצב בצורת אותיות עבריות.
למעשה בבדיקת דם פשוטה, תוך התמרה אנרגטית לשדה אורכי ורוחבי,
ניתן למצוא את צופנה של כל נשמה, נפש או רוח ביקום (המצויה בחומר).
זוהי השפה המקורית, זוהי לשון הקודש באמצעותה נברא העולם.
ואין המדובר בשפה העברית הקיימת, שנוספו לה מילים חדשות שהן חלק משפות הסכמיות.

אדם יכול לשנות את גורלו ועתידו על-ידי הקרנת אותיות בלבת אש
סביב צ'אקרת הכתר שלו.
אותיות אלו יכולות להיות מוצבות בהוראת האדם עצמו,
והן יקרינו על כל הצ'אקרות וישפיעו על מערך ותכנות התודעה הפנימית.
שינוי האותיות ישנה את מערך התאים והם יתחילו להסתדר אחרת.

השפעת התכנות תהיה מיידית,
והיא תשנה את מהלך היקום הפנימי של כל אדם.

במצריים העתיקה ובאטלנטיס היה שימוש מרבי באותיות הללו.
ניתן היה לשנות ולתכנת כל קריסטל על-ידי שינוי מערך אותיותיו.

טכניקה זו מוצפנת
ומרצונה שלה היא מתגלה

אלו הרשימות האקאשיות של היקום,
הן מוצבות ברטט של תנועה וצליל ביקום,
וזמינות לכל אדם.

אדם ישמע אותן בקול פנימי,
או שהאותיות יסתדרו למראית עין בצורת תמונה וצבע.
עליכם לדעת, רק תמונה שיש בה תנועה וצליל היא המהות המוחלטת.

יהי דברך אמת וקיים לעד

אמן!

 

חומר זה הוכתב לשירלי הלל גוטמן ~ כל הזכויות שמורות.
לשאלות ולמידע נוסף על אופן השימוש באותיות בלבת אש ניתן לפנות אל:

Shirley Gutman
HallelShirley@gmail.com