אדם אלוהי

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

אדם אלוהי…

אינו צריך לחפש חיבור עם האלוהים-הרוח, הוא תמיד מודע לכך שהאחד הוא הרוח ושכל התנסויות החיים, האישיות והקולקטיביות, הן ביטוי רוחני; אינו מרגיש נפרד משום חלק של הבריאה, מרגיש מחובר באופן אינטימי לכול. 

אינו פוחד משינוי, אישי או קולקטיבי; יודע שכל חוויה היא התנסות צמיחה ושינוי הבאים לברוא מחדש את הנוכחות האלוהית האישית בצורה האנושית; מכיר את טבעה של האשליה בה אנו חיים, ומשתמש בה כדי להעצים התנסות אישית ולשרת את האנושות.

נטול רגשות של ערך עצמי נמוך או הערכה עצמית נמוכה; יודע שלאף חלק של כל היש ערך וחשיבות פחותים מאשר לחלק אחר; אינו משווה את עצמו לאחרים בשום דרך, אישית או פומבית, ואינו מרגיש נחיתות או עליונות ביחס לאחרים. אינו מקנא באדם אחר או מרחם עליו.

מכבד את צרכי העצמי ותשוקותיו מעל לכל דבר; יודע שאדם אינו יכול באמת לשרת אחרים ממקום של תלות-הדדית או תחושת קורבן, ושאדם אינו יכול לאהוב אחרים מבלי לאהוב את עצמו תחילה.

יודע לחלוטין שהאמת אינה נמצאת בידיו של אחר או במקור חיצוני לעצמי, ושהאמת היחידה נמצאת בפנים; אינו "צריך לדעת" משום שיש לו גישה לכל שיש לדעת באמצעות אינטואיציה גבוהה יותר.

אינו מסוגל שלא להיות נאמן לעצמו; אינו מתפשר בכל הקשור למציאות שלו ולנקודת המבט שלו לטובת אלה של אחרים; חי את חייו על בסיס של "אני בוחר", במקום "אני מפחד מ…" ופעולותיו תואמות למלותיו. אינו אומר משהו ועושה דבר אחר; נטול רגשות אשמה.

אינו מסוגל להיות לא נאמן לאחרים; אינו רוצה להציג את עצמו בצורה מסולפת, לתפעל או לשלוט באנשים או באירועים, להתעטף בסודיות, לאגור, להיות תאב בצע או לא ישר אפילו במידה מצומצמת; חי ביושרה הגבוהה ביותר כל העת; חכם דיו לדעת מתי לדבר ומתי לשתוק, מתי לפעול ומתי לא לעשות דבר, אבל לא ישנה את ביטוי האמת הפנימית לטובת אחרים; יודע שמה שמועיל לאחד חייב להועיל לכולם, כדי לשמר את הסדר האלוהי; מעניק ומקבל באופן מאוזן.

בוטח בעצמו, וכתוצאה מכך, בוטח באחרים; יודע שאין טעויות, אין כישלון, רק בחירות; מכוונן לתודעה גבוהה יותר שמתזמרת את הזרימה האלוהית של ההתנסות והאבולוציה האנושית שלנו; נטול רגשות אשמה או בושה וספק עצמי; אינו מושפע מביקורת של אחרים.

אינו משתוקק להוכיח שהוא צודק ושאחר טועה; יודע שכל נקודות המבט תקפות במידה שווה ומהוות זכות מולדת של רצון חופשי; קובע ואוכף גבולות אישיים המבוססים על בחירה ולא על פחד. אינו מתווכח או עוסק במאבקי כוח.

אינו מבקר או שופט אחרים ישירות או בעקיפין; אינו מעונין להאזין לביקורת או לרכילות; אינו מתלונן; אינו מנסה לעורר דרמה וקונפליקט בקרב אחרים; יודע היטב שהצורך לבקר או להתלונן נובע מפחד; מאפשר לכל האחרים להיות מי שהם. אינו מבלבל את פעולותיו של האחר עם הווייתו של האחר; יודע שכל הישויות הן אלוהיות ושוות.

פועל בזמן ההווה; התודעה המגולמת אינה תקועה בעבר או בעתיד, אלא רק ברגע ההווה ובהתנסות הנבחרת של רגע זה; אינו דואג או מתחרט.

מסוגל לחלוטין לחוות את המגוון השלם של הרגש האנושי, אבל מסוגל לבחור אילו רגשות הוא רוצה להרגיש בכל התנסות נתונה; אינו חווה את התגובה הרגשית הבלתי-נשלטת והאקראית כמו שאר האנשים.

מקבל החלטות ובחירות בחיים בהתבססו על האינטואיציה הגבוהה יותר, במקום על חשיבה הגיונית וליניארית, או על דחפי ההישרדות המבוססים על פחד של הגוף הרגשי; יודע שהאינטואיציה הגבוהה פועלת על פי זרימה אלוהית ואינו כפוף לחוסר העקביות של הגוף הרגשי או המנטלי; אינו צריך סיבות לבד מאשר "אני בוחר".

מבין את המשמעות האמיתית של האהבה, ואינו מסוגל לאהוב חלק מסוים של הבריאה יותר או פחות מאשר כל חלק אחר; אינו זקוק למערכת יחסים משום סוג עם בני אדם אחרים, בעלי חיים וכן הלאה; בוחר במערכות יחסים עם אחרים שמעצימות את התנסות החיים ומשחרר את אלה שאינן; יודע שלא ניתן לפגוע באדם אחר אלא אם אותו אדם, ברמה מסוימת, בחר לחוות זאת; יודע שאין זה אפשרי להיפגע אלא אם העצמי בחר אף הוא בהתנסות זו.

אינו מפחד מאף חלק של הבריאה; אינו חווה דאגה או חשש. אינו מרגיש מאוים על ידי מחשבות~מילים~מעשים של אף אחד אחר, פרט או קולקטיב, אלא ערני ומודע לסביבתו המיידית ולבחירות הפוטנציאליות המוצעות.

אינו קשור לאנשים או לצורות חיים, דברים ומקומות אחרים; אינו מתאבל בגין הפרדה או מוות, כיוון שיודע שכולנו מחוברים לנצח באחד, ושההפרדה שדומה שמתגלמת על המישור הארצי היא אשליה.

אינו חווה את העליות והמורדות הרגילים של החיים האנושיים, כיוון שהוא חופשי מקרמה ופועל ברמת תדר שמעל לדואליות; רק לעתים נדירות חווה מחלה או פציעה, כיוון שהגוף חופשי מהשפעת המחשבות הרגשיות הנמוכות יותר; מסוגל להתמיר אנרגיות נמוכות יותר של אחרים מבלי להיות מושפע על ידן.

אינו שופט או מגנה את אירועי העולם; יודע שהם התגשמויות של התודעה הקולקטיבית, ושהכלי העוצמתי ביותר לשינוי העולם המצוי בידיו אדם הוא הטרנספורמציה העצמית; עשוי לבחור לעבוד באופן פעיל לשינוי העולם אם מודרך לעשות זאת על ידי האינטואיציה הגבוהה שלו.

מסוגל לפעול מתוך חמלה אמיתית בכל עת, לשרת את האנושות ולהגיש את הסיוע הדרוש ממקום גבוה יותר של אי-שיפוט; עוזר לאחרים ללא סדר-יום פרטי או מניעים אישיים; בוחר בין אם לעשות זאת או לא, על פי האינטואיציה הגבוהה.

אינו שואף להציב את עצמו מעל אחרים, לשלוט באמונות או בפעולות של אחרים, לקחת את עוצמתם האישית של האחרים; אינו צריך להוכיח דבר לאחר.

מכבד את הגבולות שהציבו אחרים, אישיים וקולקטיביים; מכבד את הרצון החופשי והמרחב האישי של האחר בכל עת ואת חוקי המדינה בה הוא חי; לעתים בוחר לחצות גבול, אבל עושה זאת מתוך אחריות מלאה לתוצאות האפשריות.

מתעורר בכל יום בתחושת שמחה והתרגשות לקראת הבאות; אין לו ציפיות לגבי מה שהוא עשוי לחוות, אלא לוקח אחריות מלאה כבורא-שותף; מוכן לחלוטין לחוות את כל שברא במשותף לעצמו.

מהווה זרז עוצמתי ביותר לשינוי התמרתי על כדור הארץ; משדר את תדרי האהבה, האור והשמחה הגבוהים יותר ללא הרף אל תוך המודעות הפלנטרית; מרפא ומתמיר אנרגיות פחד על כדור הארץ ובצורות החיים שלו, פשוט על ידי נוכחותו בצורה האנושית.

אהבה היא….. היעדר פחד.